Kontakt

Förvaltningschef
Micael Melander

E-post: Forvaltningschef@hig.se

Telefon
(växel): 026-64 85 00 
Fax:
026-64 86 86

Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, GävleHögskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)