Högskolans nämnder och råd

Anställningsnämnden

Anställningsnämnden utses av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och hanterar på delegation av UFN:s ärenden kring anställningar.

Disciplinnämnden

Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i förordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd. En sådan nämnd ska finnas vid varje högskola. Disciplinnämnden har enligt högskoleförordningen rätt att ta till så kallade disciplinära åtgärder mot studenter som till exempel fuskar på prov, stör undervisningen eller trakasserar lärare eller andra studenter.

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden.

Utbildnings- och forskningsnämnden

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarar för att säkra och utveckla kvaliteten på Högskolans utbildningar, oavsett om det gäller reguljär utbildning, distansutbildning eller uppdragsutbildning. Nämnden beslutar bland annat om kurs- och utbildningsplaner.

Rådet för hållbar utveckling

Högskolan i Gävle miljöcertifierades enligt ISO 14001 i juli 2004 och ligger framkant när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Rådet för hållbar utveckling är Högskolans särskilda organ för information, planering och samordning av miljöledningsarbetet.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidan uppdaterades: 2018-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)