Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden.

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden. Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden.

Högskolan i Gävle har forskarutbildningsrätt inom forsknings- och profilområdena Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv.

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter 


 

Patrik Sörqvist

ledamot


Daniel Pettersson

ledamot


Ola Eriksson

ledamot


Peter Öberg

ledamot


Hans Richter

ledamot


Fredrik Jönsson

ledamot

extern representant

Vakant

ledamot

forskarstuderande
Handlingar till Forskarutbildningsnämnden

Om du vill att Forskarutbildningsnämnden ska ta upp ett ärende måste du skicka ärendehandlingarna till nämnden senast tre veckor innan nämnden har sammanträde. De handlingar du skickar in ska vara diarieförda och i original.

Sammanträdestider

Under hösten 2019 planeras följande sammanträdesdatum:
3 oktober
18 november

Kontakt

Mikael Krigh, sekreterare
Telefon: 026–64 89 68
E-post: mikael.krigh@hig.se

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Publicerad av: Mikael Krigh Sidansvarig: Björn Karlsson Sidan uppdaterades: 2019-08-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)