Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av individuell studieplan, handledning och finansiering när det gäller all forskarutbildning vid Högskolan i Gävle. De ansvarar också för att det finns finansiering för hela studietiden. Forskarutbildningsnämnden arbetar på delegation från Utbildnings- och forskningsnämnden.

Högskolan i Gävle har forskarutbildningsrätt inom forsknings- och profilområdena Byggd Miljö och Hälsofrämjande arbetsliv.

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter
140701–180228

 

 Representerar

Prof Patrik Sörqvist

ordförande

Byggd miljö

Prof Gloria Macassa

vice ordförande

Hälsofrämjande arbetsliv

Prof Taghi Karimipanah

ledamot

Byggd miljö

Doc Elisabeth Häggström

ledamot

Hälsofrämjande arbetsliv

Doc Lars Mårtensson

ledamot

AUE

Fredrik Jönsson

ledamot

extern representant

Martin Eriksson

ledamot

forskarstuderande
 

Handlingar till Forskarutbildningsnämnden

Om du vill att Forskarutbildningsnämnden ska ta upp ett ärende måste du skicka ärendehandlingarna till nämnden senast tre veckor innan nämnden har sammanträde. De handlingar du skickar in ska vara diarieförda och i original.

Sekreterare

Mikael Krigh
Telefon: 026–64 89 68
E-post: mikael.krigh@hig.se

Sammanträdestider

Under 2017 sammanträder nämnden kl 9.00–12.00 följande datum:
1 februari, 15 mars, 24 maj, 27 september, 24 oktober, 5 december.

Under 2018 sammanträder nämnden kl 9.00–12.00 följande datum:
31 januari, 21 mars, 23 maj, 26 september, 24 oktober, 4 december.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Publicerad av: Mikael Krigh Sidansvarig: Björn Karlsson Sidan uppdaterades: 2017-11-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)