Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av följande personer:

  • åtta representanter för allmänna intressen som utses av regeringen för en bestämd tid på högst tre år
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Ledamöter

Rektor

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av regeringen

Terry Hartig
Professor
Uppsala universitet

Gun Hedlund
Biträdande regiondirektör

Barbro Holmberg
f.d. landshövding

Ingrid Iremark
f.d. departementsråd

Ingrid Johansson-Lind
Generaldirektör

Mats Leijon
Professor
Uppsala universitet

Thomas Nylund
Förbundsdirektör Gästrike återvinnare
Vice ordförande

Ingegerd Palmér
f.d. rektor vid Mälardalens högskola
Ordförande

Ledamöter utsedda av lärare

Rolf Källström
Professor
Högskolan i Gävle

Lena Svennberg är universitetsadjunkt i idrottsvetenskap.

Lena Svennberg
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Annika Elm
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Elin Westrin

Petra Jönsson
Kårordförande
Gefle Studentkår

Elin Westrin

Annie Boberg
Vice Kårordförande
Gefle Studentkår

Elin Westrin

Veronica Samuelsson
Gefle Studentkår

Sammanträdestider

2019

19 februari
11 april
13 juni
10 oktober
12 december

2020

18 februari
23 april
11 juni
8-9 oktober
10 december

Kontakt

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026-64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-10-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)