Högskolestyrelsen

Enligt högskolelagen och högskoleförordningen har Högskolan i Gävle en styrelse som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Högskolestyrelsen är Högskolans högsta beslutande organ.

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Närmast under styrelsen finns en rektor som ansvarar för ledningen av verksamheten. Högskolestyrelsen tillsammans med rektor är den högsta ledningen – högskoleledningen vid Högskolan i Gävle.

Styrelsen består, förutom av rektor, av följande personer:

  • åtta representanter för allmänna intressen som utses av regeringen för en bestämd tid på högst tre år
  • tre ledamöter som utses av lärarna
  • tre ledamöter som utses av studentkåren.

Ledamöter

Rektor

Ylva Fältholm
Rektor, professor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av regeringen

Terry Hartig
Professor
Uppsala universitet

Gun Hedlund
Biträdande regiondirektör

Barbro Holmberg
f.d. landshövding

Ingrid Iremark
f.d. departementsråd

Ingrid Johansson-Lind
Generaldirektör

Mats Leijon
Professor
Uppsala universitet

Thomas Nylund
Förbundsdirektör Gästrike återvinnare
Vice ordförande

Ingegerd Palmér
f.d. rektor vid Mälardalens högskola
Ordförande

Ledamöter utsedda av lärare

Rolf Källström
Professor
Högskolan i Gävle

Johan Larsson
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Annika Elm
Universitetslektor
Högskolan i Gävle

Ledamöter utsedda av studentkåren

Elin Westrin

Elin Westrin
Kårordförande
Gefle Studentkår

Annie Boberg
Vice Kårordförande
Gefle Studentkår

Veronica Samuelsson
Gefle Studentkår

Kontakt

Sekreterare

Linda Hofvenstam
Telefon: 026-64 85 94
E-post: linda.hofvenstam@hig.se

Sammanträdestider 2018

20 februari
18 april
14 juni
11 oktober
14 december 

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)