Ledningsgruppen

Sammansättning och uppdrag

Ledningsgruppen på Högskolan i Gävle består förutom rektor av prorektor, förvaltningschef, tre akademichefer (en från respektive akademi), bibliotekschef samt en representant för studentkåren. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor.

Ledamöter

Ylva Fältholm

Rektor
Utbildning: Professor, filosofie doktor i arbetsvetenskap
Anställd: 2017
Född: 1962
Tidigare anställningar: Professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet

Lars Bengtsson

Prorektor
Utbildning: Professor, docent i industriell ekonomi KTH, teknologie doktor i arbetsvetenskap KTH
Anställd: 1991
Född: 1958
Tidigare anställningar: Forskare vid KTH Stockholm

Maria Sörby

Förvaltningschef
Utbildning: Filosofie doktor i molekylär cellbiologi
Anställd: 2016
Född: 1970
Tidigare anställningar: Föreståndare, SciLifeLab, vid Uppsala universitet, sektionschef, stabschef, projektledare integrerade ledningssystem, samt kvalitetschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Annika Strömberg

Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv
Utbildning: Filosofie doktor i företagsekonomi, Kungliga Tekniska högskolan
Anställd: 1995
Född: 1969
Tidigare anställningar: Övningsassistent, ekonom, adjunkt, lektor i företagsekonomi, uppdrag som avdelningschef, Högskolan i Gävle
Styrelseuppdrag: Ledamot i institutionsstyrelsen, institutionen för ekonomi, HiG; ledamot i Drivhusets styrelse

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö
Utbildning: Docent, medicine doktor
Anställd: 2000
Född: 1957
Tidigare anställningar: Lektor i vårdvetenskap, tidigare uppdrag som utbildningsledare och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnd

Svante Brunåker

Akademichef, Akademin för utbildning och ekonomi
Utbildning: Agronomie doktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Anställd: 1996
Född: 1958
Tidigare anställningar: Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet, prorektor

Maivor Hallén

Bibliotekschef/kanslichef
Utbildning: Bibliotekarie, Högskolan i Borås
Anställd: 2009
Född: 1956
Tidigare anställningar: Platschef Lärarhögskolan, Växjö; Vd Bibliotekscentrum; rådgivare/utvecklingsstrateg, Bibliotekscentrum/Bibliotekenes IT-Senter AS, Oslo;
rådgivare/produktägare BIBSYS/NTNU, Trondheim

Linda Igglund

Ordförande Gefle Studentkår

Erika Rosén

Kanslichef vid rektors kansli

Patrik Sörqvist

Ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden

Sekreterare

Linda Hofvenstam
Telefon: 026-64 85 94
E-post: linda.hofvenstam@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maria Sörby Sidan uppdaterades: 2018-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)