Prorektor och vicerektorer

Lars Bengtsson, Prorektor, professor, Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Prorektor Lars Bengtsson

Prorektor Lars Bengtsson

Lars Bengtsson är prorektor vid Högskolan i Gävle sedan 2018. Han är professor i Industriell ekonomi och föreståndare för centrat CLIP (centrum för logistik och innovativ produktion).

Lars har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH, där han också arbetade som forskare och även doktorerade inom Industriell arbetsvetenskap. Lars forsknings­inriktning handlar om hur företag och organisationer kan höja sin innovationsförmåga, och om utflyttning och hemtagning av industriell produktion samt om hur digitalisering formar kompetenskrav och arbetsorganisation i företag.

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Vicerektor Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson är vicerektor för kvalitet och hållbarhet vid Högskolan i Gävle sedan 2017. Hon är professor i Vårdvetenskap och akademichef för akademin teknik och miljö (ATM). Gunilla är legitimerad sjuksköterska, har en medicine doktorsexamen från Uppsala universitet där hon också är docent i Vårdvetenskap.

Gunillas vetenskapliga verksamhet kan sammanfattas i sjuksköterskans profession, de förutsättningar som krävs i utbildning och arbetsliv för lärande, för en god och säker vård samt för studenters och personals välbefinnande och tillfredställelse.

Magnus Isaksson, Avdelningschef, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Vicerektor Magnus Isaksson

Vicerektor Magnus Isaksson

Magnus Isaksson är vicerektor för strategisk utveckling vid Högskolan i Gävle sedan 2019. Han är professor i elektronik och är avdelningschef för avdelningen elektroteknik, matematik och naturvetenskap.

Magnus har tekn. licentiatexamen i signalbehandling från Uppsala universitet och tekn. doktorsexamen i telekommunikation från KTH där han också är docent i signalbehandling. Han forskar på icke linjära dynamiska system med tillämpning inom trådlös radio och radiomätteknik samt på senare år robotik med tillämpning inom människors hälsa och välbefinnande. Magnus innehar en också hedersprofessur vid Amity University, New Delhi, Indien.

Kontakt

Sekreterare

Sara Perttunen Sundberg
E-post: rektor@hig.se

Publicerad av: Anna-Carin Skytt Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)