Profiler inom utbildning och forskning

Forskningen och utbildningen vid Högskolan i Gävle får en allt tydligare profil. Profilen bygger på Högskolans starka områden Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö, liksom på en ämnesdidaktisk forskningsprofil.

Satsning på arbetsmiljö och boendeklimat

Högskolan fortsätter att satsa målmedvetet på en nationellt och internationellt framgångsrik forskning och på rätten att examinera för licentiats- och doktorsexamen. Forskare inom profilområdena utvecklar gynnsamma arbets- och boendeklimat. Till exempel samarbetar forskare med inriktning mot energisystemlösningar med miljöpsykologer för att skapa hälsosamma inomhusklimat.

Forskare med inriktning mot muskuloskeletala besvär samarbetar med vårdpersonal för att förebygga skador och finna metoder för snabb rehabilitering. Den ämnesdidaktiska forskningsprofilen utvecklas genom ett utökat forskningssamarbete mellan de akademier som ger kurser inom grundutbildningen.

Högskolan som tillväxtmotor i regionen

Den högre utbildningen är en tillväxtmotor. Det beror på att forskning och forskarutbildning ofta leder till utveckling och nytänkande i arbetslivet, och att den förser regionen med viktig kompetens. Genom att arbeta tillsammans med industrin och den offentliga sektorn utvecklas utbildningar som möter behovet av kompetens. Högskolan har forskarutbildnings- och forskningssamarbete med flera lärosäten och kommer att utveckla ännu fler, nya samarbeten med andra lärosäten för utbildning på avancerad nivå.

Internationellt forskningssamarbete

Högskolan fortsätter också öka internationaliseringen av utbildning och forskning. Särskilt satsas på samarbete med Kina, Indien och länder i Europa.

Forskningen inom Byggd miljö har stora möjligheter till internationellt forskningssamarbete och Centrum för belastningsskadeforskning har ett vidsträckt forskningssamarbete med internationella grupper, som kan byggas ut till att även omfatta utbildningsinsatser.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)