Sök

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Certifieringslogga

Högskolan i Gävle miljöcertifierades enligt ISO 14001 i juli 2004. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Undantaget från certifieringen är lokaler på Sjötullsgatan i Gävle (laboratoriet med vindtunneln) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) i Umeå.

Vad är certifiering?

Certifiering innebär att en verksamhet uppfyller kraven i standarden ISO 14001 och får ett certifikat som bevis på detta. En kompetent oberoende part godkänd av SWEDAC (Styrelsen för teknisk ackreditering) gör en revision och kontrollerar att organisationen i fråga arbetar enligt kraven i ISO 14001. Certifieringen visar därmed ett certifieringsorgans godkännande av miljöledningssystemet.

http://www.certifiering.nu

Vad visar certifieringen?

Högskolan i Gävle har blivit miljöcertifierade för att vi har ett effektivt och strukturerat arbetssätt i vårt miljö- och hållbarhetsarbete vilket bidrar till en hållbar utveckling.

Kravet på extern rapportering innebär även att det finns en intern uppföljning. Vi synliggör det arbetet genom tydligare ansvar, kommunikation och resultatredovisning. Det ökar även motivationen bland personalen för miljöarbetet. Både svenska och internationella studenter väljer Högskolan i Gävle tack vare högskolans miljömedvetenhet och certifiering.

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2021-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)