Sök

Förbättringsförslag och avvikelser

Högskolan har ett miljöledningssystem som innebär att alla medarbetare och studenter uppmanas till att rapportera in sådant som riskerar att Högskolans hållbarhetsmål inte nås.

Hur kan Högskolans miljöarbete bli bättre?

Du kan komma med förbättringsförslag eller rapportera avvikelser från miljölednings­systemet, det vill säga om något inte fungerar som det borde. En avvikelse är allt som kan göra att Högskolans hållbarhetsmål inte nås. Du skickar ditt förbättringsförslag eller din avvikelserapport genom att fylla i ett webbformulär som sedan skickas vidare till enhetscheferna för kännedom samt till respektive avdelningschef och miljösamordnare för åtgärd.

Webbformulär: Förbättringsförslag och avvikelser (Inloggning nytt fönster)

Rutin för förbättringsförslag och avvikelser Pdf, 235 kB.

Exempel på inkomna avvikelser och förbättringsförslag Pdf, 319 kB.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2020-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)