Sök

Miljörevisioner

Miljörevisioner genomförs kontinuerligt i ett ledningssystem, dels för att säkerställa att systemet fungerar, dels för att hitta förbättringsåtgärder.

Intern miljörevision

Under en intern miljörevision granskas miljöledningssystemet i den egna organisationen. De interna miljörevisorerna på Högskolan i Gävle är anställda som har utbildats för uppgiften. Revisionerna görs regelbundet efter ett revisionsprogram. Om du vill se rapporter från genomförda interna miljörevisioner ta kontakt med din samordnare.

Rutin för intern miljörevision Pdf, 190 kB.

Revisionsprogram interna och externa revisioner 2018 Word, 373 kB.

Revisionsprogram interna och externa revisioner 2019 Word, 374 kB.

Extern miljörevision

Externa miljörevisioner genomförs årligen av ett certifieringsföretag. Målet med revisionen är att kontrollera att Högskolan i Gävle även fortsättningsvis följer kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001.

Om du vill ha tillgång till externa revisionsrapporter, kontakta den som är systemansvarig.

Publicerad av: Mats Olsson Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)