Sök

Utbildning om hållbar utveckling för personal

Högskolan i Gävle har flera lärare och forskare som är specialiserade inom miljöfrågor och hållbar utveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling i dessa frågor är viktigt för att öka alla medarbetares medvetenhet, skapa engagemang, delaktighet och förståelse för miljöledningsarbetet inom Högskolan.

Utbildning om hållbar utveckling är viktigt för att öka de anställdas kunskaper om Högskolans arbete för hållbar utveckling och vilken miljöpåverkan vi åsamkar.

Högskolan har en utbildningsplan för personalen, se Utbildning för säkerställande av kompetens för viss befattning och tjänsteutövande vid Högskolan nedan.

Utbildningar som genomförs för de anställda på Högskolan är: grundutbildning inom miljö, miljögrund, miljölagstiftning, kemikaliehantering, intern revisorsutbildning samt miljöhänsyn vid inköp.

Utbildningar om hållbar utveckling för anställda

På Blackboard finns utbildning om hållbar utveckling för personal vid Högskolan, sök på Blackboard fram "Hållbar utveckling - personalutbildning" och lägg till dig i denna utbildning. Det kan du som anställd göra, om du är nyanställd, om du inte deltagit in någon miljöutbildning, eller för att friska upp minnet. När du gjort utbildningen skriver du ut ett kursintyg och skickar till din miljösamordnare för påskrift.

Interna miljörevisorer kan utbildas vid interna utbildningsinsatser, eller deltagande i intern revisorsutbildning som ordnas vid annat lärosäte. Miljörevisorerna träffas regelbundet för kunskapsutbyte och interna korta uppdateringsutbildningar.

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2021-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)