Verksamhetsidé, vision, kärnvärden och mål

Verksamhetsidé

Högskolan i Gävle formar framtiden genom utbildning och forskning som löser samhällsutmaningar. I samverkan skapar vi en hållbar värld.

Vision

Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.

Kärnvärden

 • Trovärdighet
  Vi står på vetenskaplig grund med hög integritet. Vi är oberoende.
 • Öppenhet
  Vi är välkomnande och inkluderande. Vi tror på samarbete och dialog som bygger tillit.
 • Kreativitet
  Vi är modiga, ifrågasättande och innovativa.

Mål

Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle:

 • ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna
 • utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden,
 • forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden,
 • stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter i tid och rum,
 • en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella inslag.

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)