Verksamhetsidé, vision och mål

Verksamhetsidé

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

Vision

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Mål

Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion med andra lärosäten, det lokala och regionala näringslivet samt den civila och offentliga sektorn har Högskolan i Gävle:

  • ett utbud av professionsutbildningar, som uppfyller samhällets behov av kompetens på lokal, regional och nationell nivå och som är efterfrågade av studenterna
  • utbildningar på grund- och avancerad nivå inom våra starka områden,
  • forskning och forskarutbildning av hög internationell klass inom våra profilområden,
  • stor tillgänglighet till Högskolans utbildningar genom flexibla lösningar med obegränsade studiemöjligheter i tid och rum,
  • en attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö med tydliga internationella inslag.

Verksamheten håller hög internationell kvalitet och bidrar till en effektiv resursanvändning samt en hållbar samhällsutveckling.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)