Psykologi

Psykologi är en vetenskap om beteenden och mentala processer hos människor. Viktiga frågor är hur vi tänker, känner och reagerar, hur vi uppfattar vår omgivning, hur vi påverkar och påverkas av andra och hur vi utvecklas över livscykeln. Dessa frågor behandlas i snarlika grundkurser i psykologi över hela världen.

Kurser i allmän psykologi ger dig en allmän grund

För den som vill ha en allmän grund i psykologiämnet rekommenderas kursen Allmän psykologi I A 30 hp och Allmän psykologi II B 30 hp, vilken sedan ger behörighet att skriva ett examensarbete i psykologi (Psykologiska metoder och examensarbete C, 30 hp) grundexamen om 180 hp (eller motsvarande) med examensarbete i psykologi ger tillträde till studier på avancerad nivå.

Psykologi med inriktning mot arbetsliv

Psykologi har många viktiga tillämpningar i arbetslivet. Kurser i psykologi med inriktning mot arbetsliv ges inom Personal- och arbetslivsprogrammet.

Forskning

Samverkan

Kontakt

Ämnesansvarig
Mårten Eriksson, Professor
026-648211
marten.eriksson@hig.se

Personallista psykologi

Patrik Arvidsson, Universitetslektor
 Avd: Psykologi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: patrik.arvidsson@hig.se
 Rum: 55:308

Daniel Bertilsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648857
 Mobil: -
 E-post: daniel.bertilsson@hig.se
 Rum: 55:318

Eva Boman, Fil.dr lektor i psykologi
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648163
 Mobil: 070-275 45 54
 E-post: eva.boman@hig.se
 Rum: 55:316

Lars Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648562
 Mobil: -
 E-post: lars.eriksson@hig.se
 Rum: 55:317

Mårten Eriksson, Docent
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648211
 Mobil: 070-329 85 65
 E-post: marten.eriksson@hig.se
 Rum: 55:312

Niklas Halin, Universitetsadjunkt
 Avd: Psykologi
 Telefon:
 Mobil: 070-485 02 49
 E-post: niklas.halin@hig.se
 Rum: 55:307

Igor Knez, Professor
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648111
 Mobil: -
 E-post: igor.knez@hig.se
 Rum: 55:314

Hanna Kusterer, Universitetslektor
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648947
 Mobil: -
 E-post: hanna.kusterer@hig.se
 Rum: 55:313

Linda Langeborg, Doktorand
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648459
 Mobil: 070-736 00 83
 E-post: linda.langeborg@hig.se
 Rum: 55:307

Ola Nordhall, Universitetsadjunkt
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648843
 Mobil: 073-979 23 47
 E-post: ola.nordhall@hig.se
 Rum: 55:310

Hasse Nordlöf, Forskningssekreterare
 Avd: Avdelningen för ledningsstöd och planering
 Telefon:
 Mobil: 073-986 28 83
 E-post: hasse.nordlof@hig.se
 Rum:

Margareta Petrusson
 Avd: Psykologi
 Telefon:
 Mobil: 070-510 41 82
 E-post: margareta.petrusson@hig.se
 Rum:

Eduardo Rosa, Doktorand
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648101
 Mobil: -
 E-post: eduardo.rosa@hig.se
 Rum: 55:310

Sara Skog Waller, Doktorand
 Avd: Psykologi
 Telefon: 648857
 Mobil: 076-867 34 39
 E-post: sara.wallerskoog@hig.se
 Rum: 55:318

Åsa Vidman, Avdelningschef
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: 648834
 Mobil: -
 E-post: asa.vidman@hig.se
 Rum: 55:227

Johan Willander, Universitetslektor
 Avd: Psykologi
 Telefon: 645081
 Mobil: -
 E-post: johan.willander@hig.se
 Rum: 55:315

Linda Ytterholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Psykologi
 Telefon: 645092
 Mobil: 073-512 92 38
 E-post: linda.ytterholm@hig.se
 Rum: 55:308

Marie Åhrman, Utbildningsadministratör
 Avd: Kurs- och programadministration
 Telefon: 648238
 Mobil: -
 E-post: marie.ahrman@hig.se
 Rum: 51:234
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)