Avdelningen för vårdvetenskap

Ämnen inom avdelningen:

Utbildning

Avdelningens verksamhet är inriktad på undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen, lärarprogrammen samt flertalet fristående kurser. Vi kan också erbjuda kurser/delar av kurser som uppdragsutbildning.

Forskning

Forskningen är indelad i tre områden: Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg, vård och omsorg av äldre samt att leva med långvarig ohälsa. Dessutom bedrivs forskning som syftar till att utveckla, forskningsanknyta och säkerställa kvalitén i utbildningar. Projekten handlar om studenters lärande men även om sjuksköterskors handledning i verksamhetsförlagd utbildning.

Forskningsledare

Maria Engström

Samverkan

Samverkan är viktig för att säkerställa kvalitet och platser i sk verksamhetsförlagd utbildning, och viktiga samverkanspartners är såväl landsting som kommuner i gävleborgsregionen. Inom forskningen har vi många samarbetspartners även inom näringslivet.

Kontakt

Avdelningschef
Tina Nordström
tina.nordstrom@hig.se

Akademisekreterare

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)