Avdelningen för vårdvetenskap

Ämnen inom avdelningen:

Utbildning

Avdelningens verksamhet är inriktad på undervisning inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningen, lärarprogrammen samt flertalet fristående kurser. Vi kan också erbjuda kurser/delar av kurser som uppdragsutbildning.

Forskning

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Samverkan är viktig för att säkerställa kvalitet och platser i sk verksamhetsförlagd utbildning, och viktiga samverkanspartners är såväl landsting som kommuner i gävleborgsregionen. Inom forskningen har vi många samarbetspartners även inom näringslivet.

Kontakt

Avdelningschef
Maria Lindberg
maria.Lindberg@hig.se

Biträdande avdelningschef
Tina Nordström
tina.nordstrom@hig.se

Akademisekreterare

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)