Forskning vid akademin för hälsa och arbetsliv

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskningsämne.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Gästforskare, projektmedarbetare CBF

Forsman, Mikael, gästforskare

Folkhälsovetenskap

Forskningen handlar bland annat om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt

Idrottsvetenskap

Forskningsprojekt

Text

Forskare

Kriminologi

Forskningsprojekt
Forskare

Psykologi

Den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, beslutsfattande, psykologi och genus, flygpsykologi, samt forskning kring arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna, äldre och funktionsnedsatta. Vi forskar också inom utvecklingspsykologi och vittnespsykologi.

Forskningsprojekt
Forskare

Boman, Eva, lektor
Kusterer, Hanna, lektor
Knez, Igor, professor
Willander, Johan, lektor
Eriksson, Mårten, professor
Halin, Niklas, lektor

Doktorander

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, ledarskap, sjuksköterskestudenters lärande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-07-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)