Forskning vid akademin

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetshälsovetenskap

  • Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastningsskador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.
   Läs mer om vår forskning kring arbetsrelaterade belastningsskador

  Folkhälsovetenskap

  Forskningen handlar bl.a. om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

  Psykologi

   Socialt arbete

   • Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bl.a. missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.
    Läs mer om vår forskning inom socialt arbete

   Vårdvetenskap

   • Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, ledarskap, sjuksköterskestudenters lärande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.
    Läs mer om vår forskning inom vårdvetenskap

   Senaste publikationerna

   Senaste publicerade forskningspublikationerna producerade vid Akademin för hälsa och arbetsliv.

   Källa: Diva

   Kontakt

   Forskningsledare

   Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap
   Svend Erik Mathiassen, professor
   svenderik.mathiassen@hig.se, 026-64 82 06, 070-678 81 58

   Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap
   Maria Engström, professor
   maria.engstrom@hig.se, 026-64 82 15

   Psykologi, socialt arbete, sociologi
   Yvonne Sjöblom, professor
   yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

   Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-03-05
   Högskolan i Gävle
   www.hig.se
   Box 801 76 GÄVLE
   026-64 85 00 (växel)