Forskning vid akademin

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetshälsovetenskap

  • Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastningsskador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.
    Läs mer om vår forskning kring arbetsrelaterade belastningsskador

Folkhälsa

Forskningen handlar bl.a. om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Vårdvetenskap

Psykologi

Socialt arbete

  • Den forskning inom socialt arbete vi bedriver tillhör ämnets centrala forskningsområden, bl.a. missbruk/beroende, behandlingsprocesser och dess resultat, psykisk ohälsa, äldreforskning, samt coping och andlighet i socialt arbete.
    Läs mer om vår foskning inom socialt arbete

Senaste publikationerna

Senaste publicerade forskningspublikationerna producerade vid Akademin för hälsa och arbetsliv (hämtade från Diva).

Kontakt

Forskningsledare

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap
Svend Erik Mathiassen, professor
svenderik.mathiassen@hig.se, 026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap
Maria Engström, professor
maria.engstrom@hig.se, 026-64 82 15

Psykologi, socialt arbete, sociologi
Yvonne Sjöblom, professor
yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)