Sök

Forskning vid Akademin för hälsa och arbetsliv

Forskarexamensrätten Hälsofrämjande arbetsliv har sin bas i Akademin för hälsa och arbetsliv. Det innebär att akademins forskning successivt utvecklas inom och mellan de olika ämnena, för att inkludera olika aspekter av hälsofrämjande arbetsliv. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskningsämne.

Arbetshälsovetenskap

Inom forskningen kring arbetsrelaterade belastnings­skador försöker vi förstå de fysiologiska händelser i kroppen som orsakar att belastning leder till trötthet och smärta. Vi studerar arbetslivet och vad individer, företag och samhället kan göra för att öka arbetshälsa, produktion och välbefinnande. Forskning rör också metoder för att kunna mäta och träna rörelsefunktioner, och för att individanpassa och utvärdera resultat av rehabilitering.

Forskningsprojekt
Doktorander

Ahmadi Elena
Bjärntoft Sofie
Edvinsson Johanna
Korkeakunnas Tea
Kjörling Andreas
Lögdal Nestor
Popucza Timea Zsuzsanna
Rönnlund-Borg Tina
Undervill Barbara
Vadelius Malin
Widar Linda

Gästforskare, projektmedarbetare CBF

Forsman, Mikael, gästforskare

Folkhälsovetenskap

Forskningen handlar bland annat om hur den psykiska och fysiska hälsan i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av förhållanden på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt
Doktorander

Idrottsvetenskap

Aktuella områden för forskning inom idrottsvetenskap är hälso­främjande arbetsliv och livsstil med inriktning mot idrottande, anpassad fysisk aktivitet (AFA) och doping. Vårt fokus är målgrupper som av olika anledningar har visat sig vara fysiskt inaktiva, i syfte att genom kunskap och anpassningar möjliggöra en hälsosam fysiskt aktiv livsstil för alla. Användandet av dopingpreparat i relation till idrott, prestation, samhällsnormer och kroppsuppfattning är också ett prioriterat område. Vår forskning har ett tvärveten­skapligt perspektiv med speciellt fokus på samhälleliga aspekter.

Forskare

Psykologi

Den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, beslutsfattande, psykologi och genus, flygpsykologi, samt forskning kring arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna, äldre och funktionsnedsatta. Vi forskar också inom utvecklingspsykologi och vittnespsykologi.

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Vårdvetenskap

Forskningen handlar om vårdpersonalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet, sjuksköterskestudenters lärande och välbefinnande, att leva med långvarig ohälsa, vård och omsorg av äldre och det goda åldrandet.

Forskare

Andersson, Benita, lektor
Björkman, Annica, lektor, docent
Björklund, Ove, lektor
Bylund Grenklo, Tove, lektor
Efverman, Anna, lektor, docent
Engström, Maria, professor
Enmarker, Ingela, professor
Eriksson, Elisabet, lektor
Hedborg, Kerstin, lektor
Hedman, Maria, lektor
Hofsten, Anna, lektor
Häggström, Elisabeth, lektor, docent
Jordal, Malin, lektor
Knudsen, Kati, lektor
Kristofferzon, Marja-Leena, lektor, docent
Lindberg, Magnus, lektor, docent
Lindberg, Maria, lektor
Mårtensson Gunilla, docent
Nilsson, Annika, lektor, docent
Olerud, Johan, lektor
Olsson, Annakarin, lektor
Porskrog Kristiansen, Lisbeth, professor
Pålsson, Ylva, lektor
Randmaa, Maria, lektor
Rubaiy, Hussein, lektor
Salzmann-Eriksson, Martin, lektor, docent
Silén, Marit, lektor
Sjöholm, Åke, adjungerad professor
Sjölund, Britt-Marie, lektor
Skytt, Bernice, lektor, docent
Stake-Nilsson, Kerstin, lektor
Westerberg Jacobson, Josefin, lektor
Willmer, Mikaela, lektor, docent
Östlund, Ann-Sofi, lektor

Associerade forskare

Carlsson, Marianne, professor
Högberg, Hans
Kaltenbrunner, Monica
Löfmark, Anna, docent
Magnusson, Peter
Thunborg, Charlotta
Tillberg Matsson, Karin

Doktorander
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-10-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)