Sök

Linda Widar

Doktorand i arbetshälsovetenskap

E-post: linda.widar@hig.se
Telefon: 026-64 84 56

Linda Widar tillhör forskargruppen ”Att arbeta på distans i akademin - möjligheter och utmaningar för undervisande och forskande personal”. Linda Widar intresserar sig bland annat för forskning kring den flexibla arbetsformen distansarbete och dess inverkan på olika aspekter av hälsa, organisation och arbetsmiljö. Linda Widar har bland annat studerat stress, återhämtning och fysisk aktivitet vid distansarbete, samt undersökt chefers arbetsmiljö och ledarskap i privat vårdkontext.

Aktuell forskning

Just nu arbetar Linda Widar med forskning till sin avhandling ”Att arbeta på distans i akademin – möjligheter och utmaningar för hälsa, välbefinnande och ledarskap”. Syftet är att undersöka sambandet mellan distansarbete och olika aspekter av hälsa och välbefinnande bland undervisande och forskande personal, vilka effekter det får för personal att arbeta på distans, och vad som motiverar dem att göra det. Syftet är även att undersöka första linjens chefers upplevelser och förutsättningar att leda personal som arbetar på distans före och under Covid-19 pandemin. Projektet påbörjades 2017 och beräknas vara i mål oktober 2022. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle tillsammans med Region Gävleborg.

Senaste publikationerna

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-12-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)