Sök

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskarpresentation

Martin Björklund

Forskare, docent i fysioterapi

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

Sjukgymnastexamen 1986
Medicine Doktorsexamen i idrottsmedicin, 2004
Docent, Fysioterapi, Medicinska fakulteten, Umeå universitet, 2012

AKTUELL FORSKNING

  • Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta
  • Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär
  • Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest
  • Rörelseomfång i övre och nedre del av halsryggen hos kvinnor med långvarig nacksmärta — en jämförande tvärsnittsstudie

LÄS MER OM

Samverkan

Reliabilitet och validitet hos ett nytt frågeformulär för mätning av symtom och funktionsbegränsningar hos individer med nacksmärta

Alfta forskningsstiftelse

Forskare vid CBF: Marina Heiden, Margareta Barnekow-Bergkvist

Effekten av nackkoordinationsträning på sensomotorisk funktion, symtom och självskattad hälsa och funktion vid ospecifika nack-skulderbesvär

Alfta forskningsstiftelse; Region Gävleborg; Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avd. för sjukgymnastik, Umeå universitet (Prof. Gunnevi Sundelin och Prof. Charlotte Häger-Ross); Dep. of Kinesiology, University of Maryland, USA (Prof. John Jeka).
Extern finansiering genom Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), 1,5 miljoner kronor och Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 260 000 kr.

Forskare vid CBF: Mats Djupsjöbacka, Birgitta Wiitavaara, Thomas Rudolfsson

Rehabilitering för personer med nackbesvär: Effekter av individanpassad rehabilitering baserad på prognostiska indikatorer och funktionstest

Västerbottens läns landstings företagshälsovård; Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avd. för sjukgymnastik, Umeå universitet (Prof. Gunnevi Sundelin och Prof. Charlotte Häger-Ross); School of Health and Rehabilitation Sciences/ Physiotherapy, University of Queensland, Australia (Prof. Gwendolen Jull); Yrkes och miljömedicin, Umeå universitetssjukhus (Jens Wahlström); Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (Docent Eva Kosek); Rehabiliteringsmedicinskt centrum vid Norrland universitetssjukhus (Martin Fahlström)

Extern finansiering genom Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), 2,25 miljoner kronor och AFA Trygghetsförsäkring, 1 722 581 kr.

Forskare vid CBF: Mats Djupsjöbacka, Fredrik Hellström

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)