Forskarpresentation

Sofia Wikman

Forskarpresentation

Sofia Wikman

Universitetslektor

Forskningsämne: Kriminologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Georgieva, I., Whittington, R., Lauvrud, C., Steinert, T., Wikman, S., Lepping, P., Duxbury, J., Snorrason, J., Mihai, A., Lauge Berring, L., Gowda, R. & Vesselinov, R. (2019). International variations in mental health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients as measured by the Mental Health Legislation Attitudes Scale (MHLAS). Medicine, Science and the Law, 59 (2), 104-114. 10.1177/0025802419841139 [Mer information]
Wikman, S. & Rickfors, U. (2017). Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter - en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet. Arbetsliv i omvandling (2), 1-52. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Threats and Violence in the Care Sector Proposed Safety Measures in Swedish Occupational Injury Reports 1987, 1997, and 2007. International Criminal Justice Review, 24 (2), 172-193. 10.1177/1057567714535631 [Mer information]
Wikman, S. (2012). Hot och våld i vård och omsorg : åtgärdsförslag i arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. Socialvetenskaplig tidskrift, 19 (1), 3-25. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Hårdare tag i arbetslivet? : Åtgärder mot arbetsrelaterat våld i facklig press 1978-2004. Sociologisk forskning, 48 (3), 51-73. Länk [Mer information]
Estrada, F., Nilsson, A., Jerre, K. & Wikman, S. (2010). Violence at Work : The Emergence of a Social Problem. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 11 (1), 46-65. 10.1080/14043851003703846 [Mer information]
Wikman, S. (2008). Våld på jobbet : Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978-2004 i facklig press. Sociologisk forskning, 45 (3), 6-31. Länk [Mer information]
Estrada, F., Nilsson, A. & Wikman, S. (2007). Det ökade våldet i arbetslivet : En analys utifrån de svenska offerundersökningarna. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 94 (1), 56-73. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga (DN Debatt). Dagens Nyheter (21 maj). Länk [Mer information]
Wikman, S. (2019). Om skolattacken i Finland: : ”Hårdare tag i skolan, ger oönskad effekt”. SVT Opinion (02-okt). [Mer information]
Engström, I., Bremberg, S. & Wikman, S. (2019). Socialstyrelsens snabba slutsatser är bristfälligt underbyggda (slutreplik) : slutreplik DN Debatt 22/5. Dagens Nyheter (29 maj). Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Nyansera debatten om ungas psykiska hälsa. Tidningen Mind - En tidning från Mind för psykisk hälsa, - (3), 40-41. [Mer information]
Wikman, S. (2016). Varför ökar det arbetsrelaterade våldet?. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 22 (2), 49-66. Länk [Mer information]

Böcker

Heber, A., Tiby, E. & Wikman, S. (red.) (2012). Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 401 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Wikman, S. (2012). Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 86 s. (Kriminologiska institutionens avhandlingsserie 30) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Wikman, S. (2012). Arbetslivet som arena för våld : en lägesbeskrivning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 27-54. [Mer information]
Wikman, S., Tiby, E. & Heber, A. (2012). Inledning. Viktimologisk forskning : brottsoffer i teori och metod. Lund: Studentlitteratur. S. 17-24. [Mer information]

Konferensbidrag

Wikman, S. (2019). Att förebygga hot och våld i svenska statliga myndigheter : en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete. . Länk [Mer information]
Skoog Waller, S. & Wikman, S. (2019). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse in Sweden - taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. Resisting state-corporate crimes and facing repression : Toward a theory of insurrection. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Att förebygga våld i skolan : en jämförelse mellan säkerhetsarbete i svenska och amerikanska skolor. FALF konferens 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. S. 121-121. [Mer information]
Skoog Waller, S., Wikman, S. & Langeborg, L. (2018). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse – : taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. . [Mer information]
Wikman, S. (2018). Säkerhetsarbete i statliga myndigheter - stabilt men inte tillräckligt hablit. CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering : Konferens 2018<em></em>. Malmö. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Using resilience engineering to manage school violence. The Stockholm Criminology Symposium : Program &amp; Abstracts. Stockholm: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå). S. 172-172. [Mer information]
Wikman, S. (2017). Att skapa kunskap för att förebygga hot och våld i statliga myndigheter : En jämförelse mellan två perspektiv på säkerhet.. FALF KONFERENS 2017 : Arbetslivets utmaningar  i staden och på landsbygden. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2017). Violence and risk assessments in state agencies in Sweden – comparing two perspectives. The European Group for the Study of Deviance and Social Control 45th Annual Conference : Uncovering Harms: States, Corporations and Organizations as Criminals. Länk [Mer information]
Wikman, S. & Rickfors, U. (2016). Preventing violence against public servants. 2016 Stockholm Criminology Symposium : Program and abstracts. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. S. 149-150. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). Analyses of violence at work as a social problem. . [Mer information]
Wikman, S., Gallo, C. & Lundgren, M. (2015). From Kungälv to Sandy Hook : Strategies to prevent violence in schools in Sweden and the USA. The Stockholm Criminology Symposium 2015 : Program &amp; Abstracts: The National Council for Crime Prevention, Sweden. S. 72-72. Länk [Mer information]
Gallo, C., Lundgren, M. & Wikman, S. (2015). Preventing school violence : Comparing policies in Sweden (Gothenburg) and US (Oakland). Association for Women in Psychology 2015 National Conference : Feminism and Restorative Justice: Association for Women in Psychology. Länk [Mer information]
Wikman, S., Gallo, C. & Lundgren, M. (2015). Preventing school violence in Sweden and the US : What can we learn from Kungälv and Sandy Hook?. . [Mer information]
Wikman, S. (2015). Secondary victimization of professionals accused of white-collar crime. Finance, harm and white collar crime: An international workshop : Abstracts: KTH Royal Institute of Technology. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). The Juridification of Workplace Violence (WPV). Workplace Violence and Aggression : Special panel on Workplace Violence. [Mer information]
Wikman, S. (2015). Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder. . Lund: FALF. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2015). Workplace Violence (WPV) – the Emergence and Juridification of a Social Problem. . [Mer information]
Wikman, S. (2014). Proposed measures to combat violence in Swedish occupational injury reports 1987, 1997 and 2007. Violence in the Health Sector. Fourth International Conference on Violence in the Health Sector : Proceedings of the Fourth International Conference on Violence in the Health Sector. Towards safety, security and wellbeing for all. Amsterdam: Kavanah. S. 240-241. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Violence in healthcare : safety measures in occupational injury reports 1987, 1997 and 2007. The American Society of Criminology 70th Annual Meeting : Criminology at the Intersections of Oppression: American Society of Criminology. [Mer information]
Wikman, S. (2014). Violence risk assessments and ethics in three Swedish government agencies. Eurocrim 2014, 14th Annual Conference of the ESC, Prague, 10–13 September, 2014 : Criminology of Europe: Inspiration by Diversity. Book of Abstracts: European Society of Criminology. S. 501-502. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2014). Workplace violence in victim surveys : same questions but different answers. The Stockholm Criminology Symposium 2014 : Program &amp; Abstracts: The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå). S. 166-166. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Mer personal -TACK! : En studie över åtgärder som hot och våldsutsatta vård- och omsorgsanställda anger i arbetsskadeanmälningar 1987, 1997 och 2007. NSfKs 53. forskerseminar Balingsholm, Sverige 2011 : Kriminalpolitik og højrepopulisme, prostitution, aktuel forskning: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. S. 79-93. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2011). Violence in Healthcare: A Study of Occupational Injury Incidents in Sweden 1987, 1997 and 2007. 68th Annual Meeting of the American Society of Criminology. [Mer information]
Wikman, S. (2010). Preventing Violence at Work: Descriptions of Safety Measures from Swedish Trade Union Journals 1978-2004. <em>67th Annual Meeting of the American Society of Criminology</em> : Crime and Social Institutions. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2009). Hårdare tag i arbetslivet? : Beskrivningar av föreslagna åtgärder mot våld i arbetslivet i facklig press 1978-2004.. NSfk:s 51th Research Seminar Gilleleje, Denmark 2009 : “Efter løsladelse” ”Nyere forskning i ungdomskriminalitet””Kriminalitetskontrol og nordisk kriminalpolitik/-Nordisk komparativ forskning” ”Ungdomskriminalitet – nye kriminalpolitiske tendenser”. Oslo: Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. S. 91-101. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2006). Våld i arbetslivet : ett samhällsproblems uppkomst, utveckling och struktur. Våld - med eller utan mening — Violence. Brottsprevention — Crime prevention : NSfK:s 48th Research Seminar Reykholt, Iceland 2006. [Mer information]

Rapporter

Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? : Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018. Stockholm: Mind. 60 s. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2018). Unga mår allt sämre - eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 : Kortversion. Stockholm: Mind. 8 s. Länk [Mer information]
Wikman, S. (2017). Diskriminering i samband med psykisk ohälsa : en kunskapsöversikt. Stockholm: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. 130 s. Länk [Mer information]
Wikman, S., Estrada, F. & Nilsson, A. (2010). Våld i arbetslivet : en kriminologisk kunskapsöversikt. Stockholm: Arbetsmiljöverket. 76 s. (Rapport (Arbetsmiljöverket) 2010:4) Länk [Mer information]

Recensioner

Wikman, S. (2017). Joel, P. E., Mad-doctors in the dock: Defending the diagnosis, 1760–1913, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2016. International Criminal Justice Review. S. 222-223. 10.1177/1057567717710996 [Mer information]
Wikman, S. (2009). Peter Kruize, David W.M Sorensen &amp; David Dreyer Lassen: Vold mod offentligt ansatte. Rockwool Fonden og Syddansk Universitetsförlag, 2008, 168 sidor. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. S. 305-307. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-12-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)