Sök

Forskarpresentation

Anna Efverman

Forskarpresentation

Anna Efverman

Universitetslektor, Docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: anna.efverman@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

AKTUELL FORSKNING

  • Kartläggande och jämförande kohortstudier om fysisk aktivitet och arbetsliv under och efter cancersjukdom
  • Randomiserade interventionsstudier och fördjupande kvalitativa studier om kommunikationen och förväntningarna i vårdmötet
  • Randomiserade interventionsstudier och fördjupande kvalitativa studier om kvarstående eller sena konsekvenser efter cancersjukdom
  • Projekt med mixade metoder om implementering av cancerrehabilitering, för att understödja fysisk aktivitet och återgång i arbetslivet

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)