Sök

Forskarpresentation

Malin Jordal

Malin Jordal jobbar som lektor på Avdelningen för vårdvetenskap på Akademin för hälsa och arbetsliv.

Forskarpresentation

Malin Jordal

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jordal, M., Eriksson, H., Salzmann-Erikson, M. & Mazaheri, M. (2021). Escorting Students into Responsibility and Autonomy (ESRA): A Model for Supervising Degree Projects. Advances in Medical Education and Practice, 12, 1165-1173. 10.2147/amep.s307169 [Mer information]
Jordal, M., Levin, L., Pafs, J., Griffin, G. & Wahlberg, A. (2021). Swedish Gynecologists' Positioning in Relation to Clitoral Reconstruction After Female Genital Cutting. A Qualitative Interview Study. International Journal of Sexual Health, 33 (1), 76-87. 10.1080/19317611.2020.1853301 [Mer information]
Jordal, M., Sigurjonsson, H., Griffin, G. & Wahlberg, A. (2021). The benefits and disappointments following clitoral reconstruction after female genital cutting : A qualitative interview study from Sweden. PLOS ONE, 16 (7). 10.1371/journal.pone.0254855 [Mer information]
Jordal, M., Öhman, A. & Wijewardene, K. (2020). Respectability and rights. Sexual and reproductive health and rights of Sri Lankan women formerly involved in prostitution. Contemporary South Asia, 28 (1), 28-42. 10.1080/09584935.2019.1667301 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)