Sök

Forskarpresentation

Maria Lindberg

Maria Lindberg, avdelningschef för Avdelningen för vårdvetenskap sedan mars 2020.

Forskarpresentation

Maria Lindberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Arvidsson, L., Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2022). Healthcare personnel's working conditions in relation to risk behaviours for organism transmission : A mixed-methods study. Journal of Clinical Nursing, 31 (7-8), 878-894. 10.1111/jocn.15940 [Mer information]
Ädel, E., Löfmark, A., Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M. & Lindberg, M. (2021). Health-promoting and -impeding aspects of using peer-learning during clinical practice education : A qualitative study. Nurse Education in Practice, 55. 10.1016/j.nepr.2021.103169 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2020). Continued wearing of gloves: a risk behaviour in patient care. Infection Prevention in Practice, 2 (4). 10.1016/j.infpip.2020.100091 [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M., Engström, M., Kristofferzon, M. & Skytt, B. (2020). Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors - a longitudinal descriptive study from Sweden. Nurse Education Today, 84. 10.1016/j.nedt.2019.104218 [Mer information]
Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2020). Perceived enabling factors and barriers for the implementation of improvements in health care in order to achieve patient-centred care : A case report from Sweden. Journal of Evaluation In Clinical Practice, 26 (3), 791-800. 10.1111/jep.13272 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2019). Perceptions of infection control practices and the use of vignettes to alter infection control behavior: A feasibility study : Infection control practices. Florence Nightingale Journal of Nursing, 27 (3), 231-240. [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M. & Skytt, B. (2014). MRSA-colonized persons’ and healthcare personnel's experiences of patient-professional interactions in and responsibilities for infection prevention in Sweden. Journal of Infection and Public Health, 7 (5), 427-435. 10.1016/j.jiph.2014.02.004 [Mer information]
Lindberg, M., Bäckström-Andersson, H., Lindström, R. & Lindberg, M. (2013). Dry weight from the haemodialysis patient perspective. Renal Society of Australasia Journal, 9 (2), 68-73. [Mer information]
Lindberg, M. & Lindberg, M. (2012). Haemodialysis nurses knowledge about methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of renal care, 38 (2), 82-85. 10.1111/j.1755-6686.2011.00215.x [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Högman, M. & Carlsson, M. (2012). The Multidrug-Resistant Bacteria Attitude Questionnaire : validity and understanding of responsibility for infection control in Swedish registered district, haematology and infection nurses. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), 424-436. 10.1111/j.1365-2702.2011.03914.x [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, M., Skytt, B., Högman, M. & Carlsson, M. (2011). Attitudes toward patients with multidrug-resistant bacteria : scale development and psychometric evaluation. Journal of Infection Prevention, 12 (5), 196-203. 10.1177/1757177411411122 [Mer information]
Mamhidir, A., Lindberg, M., Larsson, R., Fläckman, B. & Engström, M. (2011). Deficient knowledge of multidrug-resistant bacteria and preventive hygiene measures among primary healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing, 67 (4), 756-762. 10.1111/j.1365-2648.2010.05533.x [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M., Högman, M. & Skytt, B. (2009). Suffering from meticillin-resistant Staphylococcus aureus: experience and understanding of colonisation. Journal of Hospital Infection, 73 (3), 271-277. 10.1016/j.jhin.2009.07.002 [Mer information]

Doktorsavhandling

Lindberg, M. (2012). Methicillin-resistant <em>Staphylococcus aureus</em> (MRSA) an Unclear and Untoward Issue : Patient-Professional Interactions, Experiences, Attitudes and Responsibility. Diss. (sammanfattning), 2012. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 74 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 741) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2019). Enabled and perceived factors for implementing improvements in health care in order to achieve patient centered care, a case report from Sweden : Möjliggörande och upplevda faktorer för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att uppnå patient-centrerad vård, en fallstudie. . [Mer information]
Lindberg, M., Sving, E. & Wijk, K. (2019). Kartläggning av patientsäkerhets engagemang, baslinjemätning som grund för planering av intervention på arbetsplats med syfte att ge hälso- och sjukvårdsanställda förutsättningar försäkrare vård. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)