Sök

Forskarpresentation

Sara Skoog Waller

Sara Skoog Waller

Forskarpresentation

Sara Skoog Waller

Universitetslektor, filosofie doktor i psykologi

Forskningsämne: Psykologi

Min forskning handlar främst om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mina pågående forskningsprojekt handlar om ensamhet och social isolering bland kvinnor som utsatts för våld av en partner samt om våldsprevention, ökad upptäckt av våldsutsatthet och tillgängliggörande av stöd till våldsutsatta.

AKTUELL FORSKNING

Aktuella projekt

  • Arbetssätt för förebyggande av kvinnlig könsstympning och vägar till stöd (2020–2022)
  • Utvärdering av Huskurage – förutsättningar för och effekter av förebyggande arbete på stadsdelsnivå mot våld i nära relationer. (2020–2021)
  • Existentiell och social ensamhet bland kvinnor som utsatts för våld av en partner (2019–2021)

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Skoog Waller, S. (2020). Accuracy and confidence in estimation of speaker age. International Journal of Speech Language and The Law, 27 (2), 163-179. 10.1558/ijsll.39700 [Mer information]
Skoog Waller, S. & Eriksson, M. (2016). Vocal age disguise : the role of fundamental frequency and speech rate and  its perceived effects. Frontiers in Psychology, 7. 10.3389/fpsyg.2016.01814 [Mer information]
Skoog Waller, S., Eriksson, M. & Sörqvist, P. (2015). Can you hear my age? : Influences of speech rate and speech spontaneity on estimation of speaker age. Frontiers in Psychology, 6. 10.3389/fpsyg.2015.00978 [Mer information]

Doktorsavhandling

Skoog Waller, S. (2019). Estimation of Speaker Age : Effects of Speech Properties and Speech Material. Diss. (sammanfattning), 2019. Sundsvall: Mid Sweden University. 50 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 310) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Skoog Waller, S. & Wikman, S. (2019). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse in Sweden - taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. Resisting state-corporate crimes and facing repression : Toward a theory of insurrection. Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Wikman, S. & Langeborg, L. (2018). Measuring gender differences in exposure to domestic abuse – : taking account of coercive control, impact of violence and patterns over time. . [Mer information]

Rapporter

Skoog Waller, S. (2022). Utan mig är du helt ensam : kvinnors levda erfarenheter av omgivningens och samhällets ensamgörande i spåren av mäns våld och eftervåld. Gävle: Högskolan i Gävle. 52 s. Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 s. (FOU-rapport 54) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S. & Langeborg, L. (2018). ”Jag önskar att dom hade trott mig” : En kartläggning av våld i nära relationer i Gävle kommun 2017. Gävle: Gävle kommun; Gävle University Press. 96 s. (FOU-rapport 49) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)