Sök

Carolina Nordlinder

Doktorand

Forskningsämne: Socialt arbete

E-post: carolina.nordlinder@hig.se
Telefon: 070-307 50 99


 

Carolina Nordlinders forskning är inom socialt arbete. Undersökningsgruppen i Carolinas avhandlingsprojekt består av äldre arbetare som arbetar mot målgruppen äldre, till exempel inom långtidsvård eller äldreomsorg. Projektet har en kritisk social gerontologisk utgångspunkt. Carolina intresserar sig bland annat för socialpolitiska- och rättvisefrågor.

Carolina är aktiv i det Forte-finansierade nätverket ”Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning” och i forskargruppen ”Det goda åldrandet” på Högskolan i Gävle.

Aktuell forskning

Carolina Nordlinders forskningsprojekt har till syfte att studera eventuella samband mellan äldre (45+) arbetares intentioner till pensionering och hälsa, familje- samt arbetsrelaterade faktorer. Följande forskningsfrågor kommer att användas för att besvara syftet:

1. Vilka faktorer har ett samband med intentioner till pensionering bland äldre arbetare?

2. Vilka hälso, familje- och arbetsrelaterade faktorer har ett samband med intentioner till pensionering bland äldre arbetare?

3. Vilka hälso, familje- och arbetsrelaterade faktorer prediceras av intentioner till pensionering bland äldre arbetare?

4. Varierar äldre arbetares intentioner till pensionering över tid och mellan olika yrken inom långtidsvård och äldreomsorg?

Frågeställning 1 besvaras med hjälp av en systematisk litteraturöversikt, frågeställning 2 besvaras med hjälp av en tvärsnittsstudie och frågeställning 3-4 besvaras med hjälp av två longitudinella studier. Frågeställning 2-4 använder empiri från Swedish Longitudinal Occupational Study on Health (SLOSH).

Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-05-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)