Forskning vid Forte-centrum

Forte-centret innehåller 5 forsknings- och utvecklingsprogram. Vart och ett av dessa leds av en forskare vid CBF. Forskaren ansvarar för planering, ekonomi, ledning och rapportering inom sitt program. Programansvariga forskare ingår i ledningsgruppen.

Forskningsprogram

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)