Organisation

Forte-centrums organisation.

Koordinator

Forte-center leds av en koordinator som har övergripande ansvar för dess forskning. Koordinator är professor Svend Erik Mathiassen.

Styrelse

Styrelsen har ett övergripande ansvar för verksamheten vid centret.

Centrets FoU-program

Centret har 5 FoU-program

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av koordinator, biträdande koordinator och programansvariga forskare vid CBF.

Vetenskaplig referensgrupp

Den vetenskapliga referensgruppen består av forskare från starka nationella och internationella forskningsgrupper.

Fördelning kvinnor och män

En jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner inom centret eftersträvas.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)