Psykologi

Den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, beslutsfattande, psykologi och genus, flygpsykologi, samt forskning kring arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna, äldre och funktionsnedsatta. Vi forskar också inom utvecklingspsykologi och vittnespsykologi.

Forskningsprojekt
Forskare

Boman, Eva, lektor
Kusterer, Hanna, lektor
Knez, Igor, professor
Willander, Johan, lektor
Eriksson, Mårten, professor
Halin, Niklas, lektor

Doktorander

Langeborg, Linda