Forskning inom psykologi

Mycket av den forskning som bedrivs ligger inom ramen för högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv. Exempel på detta är livskvalité och mental hälsa i relation till självbiografiskt minne, beslutsfattande, psykologi och genus, flygpsykologi, samt forskning kring arbetsförmåga hos långtidssjukskrivna, äldre och funktionsnedsatta. Vi forskar också inom utvecklingspsykologi och vittnespsykologi.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)