Böcker

De senaste böckerna vid Akademin för hälsa och arbetsliv, hämtade ur DIVA vid Högskolan i Gävle.

Publikationer

| Kapitel i böckerKapitel i böcker

Trygged, S.

(2019). A promised land or a paradise lost? : Contemporary challenges for the Swedish welfare state. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 15-30. [Mer information]

Trygged, S.

(2019). Universal childrens' rights - conflicting norms in social-work practice. Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. S. 71-87. [Mer information]

Salzmann-Erikson, M.

(2019). Stabilitet, rytm och rörelser : att konstruera vårdande i intensiv psykiatri. Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå. Studentlitteratur. S. 411-432. [Mer information]

Geidne, S. & Jerlinder, K.

(2019). Jämlik idrott och funktionsnedsättningar. Idrotten och (o)jämlikheten : I medlemmarnas eller samhällets intresse?. Stockholm: Centrum för idrottsforskning. S. 133-148. Länk [Mer information]

Mathiassen, S., Johansson, E., Bolin, M. & Olofsdotter, G.

(2019). Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln. Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv : Uppdragsforskning med relevans för tillsynsverksamheten. Stockholm: Arbetsmiljöverket. S. 22-42. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 19-43. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(2018). Forskning och metoder för kunskap och handling. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 89-113. [Mer information]

Rambaree, K. & Sjöberg, S.

(2018). Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 343-362. [Mer information]

Hansson, M., Lundgren, I. & Sjöberg, S.

(2018). Fältarbete i utsatta bostadsområden. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 139-158. [Mer information]

Al-Khamisi, R. & Sjöberg, S.

(2018). Social mobilisering och nya sociala rörelser. Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. S. 277-295. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)