Rapporter

De senaste rapporterna vid Akademin för hälsa och arbetsliv, hämtade ur DIVA vid Högskolan i Gävle.

Publikationer

| Böcker | RapporterBöcker

Trygged, S. & Righard, E.

(red.) (2019). Inequalities and migration : Challenges for the Swedish welfare state. Lund: Studentlitteratur AB. 176 s. [Mer information]

Sjöberg, S. & Turunen, P.

(red.) (2018). Samhällsarbete : aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB. 389 s. Länk [Mer information]


Rapporter

Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V.

(2018). Välfärdsmodellens omvandling : det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn. Stockholm: Katalys. 39 s. (Klass i Sverige 17) Länk [Mer information]

Allelin, M., Kallifatides, M., Sjöberg, S. & Skyrman, V.

(2018). Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980. Stockholm: Katalys. 35 s. (Klass i Sverige 16) Länk [Mer information]

Trygged, S. & Elofsson, S.

(2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]

Macassa, G.

(2018). Can Geographic Information Systems Help us to Better Understand Inequalities in Health Outcomes in the Era of Sustainable Development?. Gävle: Gävle. 11 s. (Working paper 58) Länk [Mer information]

Macassa, G., Salvador, E. & da Cruz Francisco, J.

(2018). Food Insecurity in Mozambique : What Do We Know? And what Can Be Done?. Gävle: Gävle University Press. 5 s. (Working paper 59) Länk [Mer information]

Wikman, S.

(2018). Unga mår allt sämre - eller? : Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018. Stockholm: Mind. 60 s. Länk [Mer information]

Wikman, S.

(2018). Unga mår allt sämre - eller? Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 : Kortversion. Stockholm: Mind. 8 s. Länk [Mer information]

Persson, L., Mathiassen, S. & Jahncke, H.

(2017). Variation i arbetet: växlingar mellan fysiska och mentala arbetsuppgifter : Företag B. [Mer information]
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)