Kontakt

Akademichef

Annika Strömberg
Telefon: 026-64 86 53
E-post: annika.stromberg@hig.se

Avdelningschefer

Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Åsa Vidman
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Fredrik Hellström
Telefon: 026-64 86 60
E-post: fredrik.hellstrom@hig.se

Avdelningen för socialt arbete och kriminologi
Josefin Westerberg Jacobson
Telefon: 026-64 82 33
E-post: josefin.westerbergjacobson@hig.se

Avdelningen för vårdvetenskap

Tina Nordström
Telefon: 073-640 59 67
E-post: tina.nordström@hig.se

Maria Lindberg
Telefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Akademisekreterare

Susanne Lind
Telefon: 073-961 63 52
E-post: susanne.lind@hig.se

Sandra Wikner
Telefon: 070-237 63 24
E-post: sandra.wikner@hig.se

Utbildningsledare

(sorterat på program)

Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp
Ann-Sofie Hiswåls
E-post: utbildningsledare-fhv@hig.se 

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg
E-post: lena.svennberg@hig.se Telefon: 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
Brita Backlund Rambaree, bitr. utbildningsledare,
E-post: brita.b.rambaree@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
Erik Häggström, bitr. utbildningsledare
E-post: erik.haggstrom@hig.se Telefon: 026-64 82 76

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Marina Heiden
E-post: marina.heiden@hig.se Telefon: 026-64 85 44

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
Therese von Braun, bitr. utbildningsledare

E-post: therese.von.braun@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg
E-post: linda.langeborg@hig.se Telefon: 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet

Mikaela Willmer
E-post: mikaela.willmer@hig.se Telefon: 026-64 81 77

Annakarin Olsson
E-post: annakarin.olsson@hig.se Telefon: 073-583 44 72

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Annica Björkman, bitr. utbildningsledare
E-post: annica.bjorkman@hig.se Telefon: 026-64 84 04

Marit Silén, bitr. utbildningsledare
E-post: marit.silen@hig.se Telefon: 070-713 89 12

Socionomprogrammet 210 hp
Maria Sjölund, maria.sjolund@hig.se

Ämnesansvariga

Arbetshälsovetenskap
Gunnar Bergström, gunnar.bergstrom@hig.se, 026-64 88 63

Folkhälsovetenskap
Gloria Macassa, gloria.macassa@hig.se, 026-64 82 28

Idrottsvetenskap
Göran Svedsäter, goran.svedsater@hig.se ,026-64 84 17

Kriminologi
Lars Westfeldt, lars.westfelt@hig.se

Medicinsk vetenskap
Johan Olerud, johan.olerud@hig.se

Psykologi
Mårten Eriksson, marten.eriksson@hig.se

Socialt arbete
Sven Trygged, sven.trygged@hig.se

Vårdvetenskap
Annika Nilsson, annika.nilsson@hig.se, 026-64 82 82

Forskningsledare

Arbetshälsovetenskap, folkhälsovetenskap
Svend Erik Mathiassen, professor
svenderik.mathiassen@hig.se, 026-64 82 06, 070-678 81 58

Vårdvetenskap, medicinsk vetenskap
Maria Engström, professor
maria.engstrom@hig.se, 026-64 82 15

Psykologi, socialt arbete, sociologi
Yvonne Sjöblom, professor
yvonne.sjoblom@hig.se, 026-64 82 54

Kurs- och programadministration

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)