Folkhälsostrateg för hållbar utveckling 180 hp
Ann-Sofie Hiswåls
E-post: utbildningsledare-fhv@hig.se 

Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
Lena Svennberg
E-post: lena.svennberg@hig.se Telefon: 026-64 84 17

Kandidatprogram i socialt arbete med internationell inriktning
Brita Backlund Rambaree, bitr. utbildningsledare,
E-post: brita.b.rambaree@hig.se

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
Erik Häggström, bitr. utbildningsledare
E-post: erik.haggstrom@hig.se Telefon: 026-64 82 76

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp
Marina Heiden
E-post: marina.heiden@hig.se Telefon: 026-64 85 44

Masterprogram i socialt arbete 120 hp
Therese von Braun, bitr. utbildningsledare

E-post: therese.von.braun@hig.se

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp
Linda Langeborg
E-post: linda.langeborg@hig.se Telefon: 026-64 84 59

Sjuksköterskeprogrammet

Marit Silén, utbildningsledare
E-post: marit.silen@hig.se Telefon: 070-713 89 12

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Annica Björkman, utbildningsledare
E-post: annica.bjorkman@hig.se Telefon: 026-64 84 04

Socionomprogrammet 210 hp
Maria Sjölund, maria.sjolund@hig.se