Coaching i ledarskapet, 7,5 hp

Högskolan i Gävle erbjuder chefer, ledare team- och projektledare en kurs inom coaching. Kursen passar dig som vill bli tydligare i ditt ledarskap samt utveckla och utmana ditt sätt att leda.

Kursen vänder sig till chefer, team- och projektledare och till dig som har en tjänst med krav på tydlig kommunikation. Kursen passar dig som vill bli tydligare i ditt ledarskap samt utveckla och utmana ditt sätt att leda.

Kursen introducerar dig i hur du kan använda coaching i ditt ledarskap. Du får inblick och praktik i coachingens teorier, grunder och förutsättningar. Du får ta del av modeller och verktyg som bidrar till tydlighet, förtroendeskapande, effektivt frågeställande samt bidrar till ett starkare fokus på mål och resultat.

Kursens lärare

Kursen leds av Mikael Westling Söderström, Masterexamen ledarskap och Birgitta Keller, Professionell Certifierad Coach. Mikael är lärare på Högskolan i Gävle inom idrottsvetenskap, coachat Svenska landslaget i puckelpist och är ansvarig för ledarskaps- och coachingkurser inom Högskolans utbildningar. Birgitta har gedigen utbildning inom coaching och verksam som ledarskapscoach sedan tio år.
Hon har tidigare arbetat som organisationskonsult och utbildare.

Innehåll

Syfte med kursen är att du ska:

  • bli tydligare i ditt ledarskap
  • förbättra relationer med medarbetare och kollegor
  • kunna lösa problem snabbare genom effektiv kommunikation
  • få ett förhållningssätt som kan skapa mer engagerade och ansvarstagande medarbetare
  • känna mindre stress och få mer tid över
  • få kunskap om coaching och dess användningsområden för dig

Målet är att du efter kursen ska ha tillägnat dig sådana kunskaper och färdigheter att du kan känna dig bekväm med att använda coachande färdigheter som komplement i ditt ledarskap. Genom litteraturen får du djupare förståelse för coachingens härkomst och hur coaching kan användas inom det moderna ledarskapet.

Upplägg

Under fyra dagars kurs fördelat på två plus två dagar kommer du att få ta del av modeller,verktyg och tekniker som skapar utveckling för dig själv och dina relationer professionellt och privat. Du ges möjlighet att träna på och utveckla ett coachande förhållningssätt och din förmåga att vara en engagerad och motiverande chef och ledare. Mellan kurstillfällena har du möjlighet att testa dina färdigheter och fördjupa dig i kurslitteraturen.

Läs mer om kursen här

Kursdagar

Kurstillfällen: 15-16 september samt 13-14 oktober 2020

Kursen bygger på modeller, praktiska övningar, teorier, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Upplevelsebaserat lärande, systemisk teori och coachande förhållningssätt är våra ledord. All undervisning grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Plats

Högskolan i Gävle

Pris

12 800 kr exkl. moms inkl. kursdagar, fika och kontakt med kursledarna mellan tillfällena.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 14 augusti 2020

Minsta antal för kursstart är 20 personer


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)