Föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna

Högskolan i Gävle erbjuder yrkesverksamma, inom områden där arbete och samtal med människor har en framträdande roll, en föreläsningsserie innehållande kända föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi.

Föreläsningsserien pågår 2017 och 2018 och samtliga föreläsningar sker på Högskolan i Gävle. Välkommen att uppleva framstående föreläsare samtidigt som du har möjlighet att nätverka med andra verksamma inom området! Föreläsningarna sker i samband med uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapi 45hp, som har ett systemiskt och relationellt perspektiv.

Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-6, se nedan och deltagarens namn. Inbetalningen bör ske senast 7 dagar före respektive föreläsningen.

Anmälan till föreläsningarna sker via anmälningslänkar nedan.

Föreläsningar

 

. Fredrik Svenaeus, professor i filosofi vid Södertörns Högskola.  Han föreläser kring diagnoser utifrån ett omvärldsperspektiv. Har skrivit flera böcker och artiklar om om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi. En av hans böcker är Homo patologicus- medicinska diagnoser i vår tid.

Dag: 18 oktober 2018
Tid: 8.30-11.30
Lokal: Valhall, Högskolan i Gävle

Kostnad: 300 kr exklusive moms,  (enbart statliga organisationer betalar utan moms) 375 inkl. moms
Anmäl dig här senast 8 oktober 2018.

2. Sören Hertz, psykiater och familjeterapeut fån Danmark. Han är specialist inom den transdiciplinära synen på diagnoser. Han framhåller i sitt arbete att det är viktigt att alltid se vikten av hopp av förändring. Det och annat har han skrivit om i boken "Barn och ungdomspsykiatri, nya perspektiv och oanade möjligheter som" som kom 2011. 

Dag: 22 november 2018
Tid: 8.30-11.30
Lokal: Valhall, Högskolan i Gävle

Kostnad: 300 kr exklusive moms,  (enbart statliga organisationer betalar utan moms)375 inkl moms
Anmäl dig här senast 12 november 2018.

Priser är inkl. kaffe/te och tilltugg.

Observera att föreläsningarna sker som uppdragsutbildning och är personalutbildning som betalas av arbetsgivaren. Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-6, se ovan och deltagarens namn. Inbetalningen måste ske senast 10 dagar före respektive föreläsningen. Enbart statliga organisationer betalar in exkl. moms, resterande betalar summan inklusive moms.

Frågor: Kontakta Kursansvarig Erika Ehn, erika.ehn@hig.se, tel: 026-648247


 

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)