Föreläsningsserie inom psykoterapi och arbete med barn och vuxna

Högskolan i Gävle erbjuder yrkesverksamma, inom områden där arbete och samtal med människor har en framträdande roll, en föreläsningsserie innehållande kända föreläsare med anknytning till mänskliga möten, behandling och psykoterapi.

Föreläsningsserien pågår 2017 och 2018 och samtliga föreläsningar sker på Högskolan i Gävle. Välkommen att uppleva framstående föreläsare samtidigt som du har möjlighet att nätverka med andra verksamma inom området! Föreläsningarna sker i samband med uppdragsutbildningen Grundläggande psykoterapi 45hp, som har ett systemiskt och relationellt perspektiv.

Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-6, se nedan och deltagarens namn. Inbetalningen bör ske senast 10 dagar före respektive föreläsningen.

Anmälan till föreläsningarna sker via anmälningslänkar nedan.

Föreläsningar

 

1. Fredrik Svenaeus, professor i filosofi vid Södertörns Högskola.  Han föreläser kring diagnoser utifrån ett omvärldsperspektiv. Har skrivit flera böcker och artiklar om om det medicinska mötet, kliniskt baserad hälso- och sjukdomsteori, nya medicinska teknologier och terapier, känslornas filosofi, filosofisk antropologi och psykiatrins filosofi. En av hans böcker är Homo patologicus- medicinska diagnoser i vår tid.

Dag: 18 oktober 2018
Tid: 8.30-11.30
Lokal: Valhall, Högskolan i Gävle

Kostnad: 300 kr exklusive moms,  (enbart statliga organisationer betalar utan moms) 375 inkl. moms
Anmäl dig här senast 8 oktober 2018.

2. Sören Hertz, psykiater och familjeterapeut ungdomspsykiater från Danmark, samt familjeterapeut. Han har i många år arbetat´utifrån ett bio-psyko-socialt synsätt med barn och unga. Han är författare till två böcker. ”Barn och ungdomspsykiatri” och ”Barn og unge, psykiatri og samfund”. Kom och lyssna på en läkare med ett annorlunda sätt än det gängse, att se på diagnoser.

”Vad är det som är fel? Handlar det om psykisk sjukdom?” Det är en fråga som ofta ställs när det handlar om barn och unga som inte har det bra. Inriktningen på föreläsningen är att barn och unga inte är problemet, de visar på problemet; social utsatthet, vanmakt och upplevelser av misslyckande kan få beteenden att framstå som psykiatriska. Social utsatthet blir ofta en fråga om biologisk sårbarhet. Tidig diagnostisering riskerar att bli självuppfyllande profetior. Ny forskning i Danmark visar att antalet barn och unga som fått en psykiatrisk diagnos har fördubblats på några få år. Min utgångspunkt är att barn och unga alltid måste förstås i relation, i samspel i sammanhanget av möjlig utveckling. De visar genom sina symtom och särskilda svårigheter att det behövs en process som ökar allas vårt lärande och vår trivsel. Som professionella undersöker vi inte bara de sammanhang som människor är i, vi skapar också de sammanhang som vi är delaktiga i.”

Föreläsningen är på danska men den sammanfattas kontinuerligt till svenska så att alla kan förstå.

Dag: 22 november 2018
Tid: 8.30-11.30
Lokal: Valhall, Högskolan i Gävle

Kostnad: 300 kr exklusive moms,  (enbart statliga organisationer betalar utan moms)375 inkl moms
Anmäl dig här senast 12 november 2018.

Priser är inkl. kaffe/te och tilltugg.

 

Observera att föreläsningarna sker som uppdragsutbildning och är personalutbildning som betalas av arbetsgivaren. Deltagaravgiften betalas in på BG 5050-5809, ref: 6412-6325-34-72, föreläsningens nummer 1-6, se ovan och deltagarens namn. Inbetalningen måste ske senast 10 dagar före respektive föreläsningen. Enbart statliga organisationer betalar in exkl. moms, resterande betalar summan inklusive moms.

Frågor: Kontakta Kursansvarig Erika Ehn, erika.ehn@hig.se, tel: 026-648247


 

Publicerad av: Anna Jansson Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)