Sök

Digital kurs i ledarskap, 7,5 poäng

Skulle du vilja jobba med dig som chef? Högskolan i Gävle erbjuder en digital kurs i ledarskap. Kursen passar dig som vill bli tydligare i ditt ledarskap samt utveckla och utmana ditt sätt att leda.

Kursen vänder sig till dig som är verksam som chef eller ledare och som vill ta ett steg framåt i ditt ledarskap. Tillsammans med andra yrkesverksamma ledare utvecklar du din kompetens i en berikande blandning av föreläsningar och gruppövningar.

Vi sätter oss in i teorier och tar del av forskning och beprövad erfarenhet inom området ledarskap. Genom upplevelsebaserat lärande, diskussioner och reflektioner skapar vi en djupare förståelse för ledarrollen och hur ledarskapet påverkar gruppen.

I kursen kommer du att få lära av föreläsare, litteratur och inte minst genom utbyte med andra i liknande yrkesroller. Du kommer också att få reflektera över ditt eget ledarskap och sätta en personlig ledarfilosofi på pränt och låta andra ta del av den.

Jag fick möjlighet att, varvat med teoretisk kunskap, reflektera med ledare i hela Sverige kring ledarskap

I denna kurs får man öppna upp sig, lära känna sig själv som ledare och diskutera med andra ledare utanför sin organisation. Sedan får man ett nätverk med ett gäng underbara människor med olika erfarenheter. Win-win så att säga!

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande delar

1. Personligt ledarskap
Vi börjar med att utforska det personliga ledarskapet genom att titta på självbilden. Vi kommer in på äkthet - autenticitet - vilket är en egenskap som värderas högt när goda ledare beskrivs. Vi tittar på dina starka sidor och sidor som kan utvecklas. Vi utgår från dina drivkrafter och hjälper dig att kartlägga din personlighet.

2. Kommunikativt ledarskap
Vi tittar på kommunikation i grupp och kommunikation mellan individer. Hur lyssnar du på andra och hur ställer du frågor? Levererar du svaren eller ställer du frågorna som leder medarbetarna till svaren, vilka konsekvenser får de olika stilar du använder? Vilka behov, värderingar, erfarenheter och förväntningar förmedlar du till dina medarbetare?

3. Situationsanpassat ledarskap
Utifrån din personlighet som ledare, hur får du ut ditt budskap? Hur påverkar din personlighet gruppen? Är du resursen eller hindret? Hur vet du vilket ledarskap som passar i vilket sammanhang? Vi försöker reda ut hur du kan situationsanpassa ledarskapet.

4. Transformativt ledarskap

Hur får vi grupper att bli team? Hur inkluderar vi följarna, håller fokus på målet och uppmuntrat medarbetarna att ta mer ansvar.

5. Coachande ledarskap
Genom att tydliggöra målen skapar vi grunden för ett tydligt ledarskap. Utifrån transformativt ledarskap kommer vi till hur vi kan skapa utveckling av medarbetare. Vi tillämpar metoder och modeller inom coaching som leder till lyssnande och närvaro. VI försöker förstå tydligheten i ledarskapet genom att kommunicera med kraftfulla frågor.

6. Ledarfilosofi
Under kursens gång ges du möjlighet att skriva fram din ledarfilosofi och möjlighet att sprida den till andra. Det ger dig en inblick i din personliga ledarstil och en reflektion kring dina värderingar.

Litteratur

Kursen använder sig av följande litteraturlista

1. Blomquist, C. & Åkesson Röding, P. (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur

2. Hilmarsson, H.T. (2020). Coachande ledarskap: för samarbete, effektivitet och hälsa. (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.

3. Lundberg, T. (2019). Empatieffekten: om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor. [Malmö]: Roos & Tegnér.

4. Referenslitteratur
Lundberg, T. (2020). Skulle du vilja jobba med dig som chef?: en arbetsbok för det svåra jobbet att vara ovanför de andra och samtidigt med dem. [Gävle]: Great Words.

5 Aktuella forskningsrapporter och artiklar tillkommer tillhandahållna av undervisande lärare

Examination

Efter fem halvdagar med övningar, diskussioner och reflektioner ges du möjlighet att examineras på 7,5 hp i ledarskap. Du skriver då med hjälp av litteraturen fram din egen ledarfilosofi i text. Detta dokument kan med fördel spridas och diskuteras vidare för din utveckling som chef/ledare.

Du kan även efter fem fredagar välja att inte examineras på kursen. Då erhåller du ett kursintyg med beskrivet kursinnehåll.

Lärare

Kursen leds av Mikael Westling Söderström och Tommy Lundberg.

Mikael Söderström

Mikael Westling Söderström är lärare på Högskolan i Gävle inom idrottsvetenskap. Mikael har en mastersexamen i ledarskap, coachat svenska landslaget i puckelpist, arbetat med utveckling av grupper, team och är ansvarig för ledarskap och coachingkurser inom högskolans ordinarie verksamhet.

Tommy Lundberg

Tommy Lundberg har en bakgrund som copywriter, kreativ ledare, företagare och VD i reklambranschen. Sedan drygt tio år tillbaka arbetar han som författare, föreläsare och konsult med fokus på kommunikation, ledarskap och medarbetarengagemang.

Pedagogiskt upplägg, tydlig koppling mellan teorier och praktik (övningar) men också i min egen process att utveckla mitt ledarskap. Bra litteratur och framför allt kloka, energigivande, kompetenta kursledare.

Kontakt

Kursansvarig

Mikael Westling Söderström
Tel: 072-214 94 55
E-post: mso@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)