Anestesisjukvård

Här finns information till dig som är student på Specialist­sjuksköterskeprogrammet -inriktning anestesisjukvård 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifter
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning där du får tillämpa och integrera teoretiska kunskaper, praktiska kunskaper och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet som specialistsjuksköterska.

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Kontakt

Annica Björkman, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, annica.bjorkman@hig.se

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 mån-tor 9-10

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)