Student på Distriktssköterskeprogrammet

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning distriktssköterska  60 hp

Verksamhetsförlagd utbildning


Bedömningsformulär och instruktion

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.


  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifter
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Riktlinjer för examensarbete

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare
070-713 89 12
marit.silen@hig.se

Annica Ernesäter, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, anaerr@hig.se

Akademisekreterare
Lena Hjelm
026-648871

 

 

Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)