Student på Distriktssköterske­programmet

Här finns information till dig som är student på Specialist­sjuksköterskeprogrammet -inriktning distriktssköterska  60 hp.

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

Riktlinjer för skriftliga uppgifter
Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Bedömningsformulär och instruktion

Bedömningsformuläret AssCe är ett underlag för diskussion mellan student och handledare vid bedömning av studentens professionella utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning där du får tillämpa och integrera teoretiska kunskaper, praktiska kunskaper och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet som specialistsjuksköterska.

Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

Publicera din uppsats

Riktlinjer för examensarbete

Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå.

Hur deltagarna identifierats

Länk till forskningsetiska rådet för information om riktlinjer vid empiriska studier, informationsmaterial till verksamhetschef samt deltagare i studier

Kontakt

Marit Silén, utbildningsledare
070-713 89 12
marit.silen@hig.se

Annica Björkman, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, annica.bjorkman@hig.se

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 mån-tor 9-10

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)