Student på Vård av äldre

Här finns information till dig som är student på Specialistsjuksköterskeprogrammet -inriktning vård av äldre 60 hp

Riktlinjer för skriftliga examinations- och studieuppgifter

I sjuksköterskeprogrammets kurser ingår många skriftliga uppgifter. Dessa texter ska vara akademiskt skrivna.

  1. Riktlinjer för skriftliga uppgifter
  2. Försättsblad studie- eller examinationsuppgift

Specialistsjuksköterskeprogrammet

med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

  1. Utbildningsplan

Examensarbete

E-publicering av examensarbete

E-publicering innebär att studenten själv lägger in examensarbetet i dess slutgiltiga/godkända version i databasen DiVA.

  1. Publicera din uppsats

Riktlinjer för examensarbete

  1. Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå.
  2. Anhållan om tillstånd från verksamhetschef
  3. Exempel informationsbrev enkät
  4. Exempel informationsbrev intervju
  5. Hur deltagarna identifierats
  6. Forskningsetiska rådet
Kontakt

Annica Björkman, biträdande utbildningsledare
026-64 84 04, annica.bjorkman@hig.se

Utbildningsadministratör
E-post: studentsupport@hig.se
Tel: 026-64 81 00 mån-tor 9-10

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2021-03-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)