Akademin för teknik och miljö

Forskningsprofil:
Byggd miljö

Högskolans forsknings- och utbildningsprofil Byggd miljö har sin grund i akademin för teknik och miljö. Det finns stora behov i samhället och näringslivet av ny kunskap, kompetens och teknik inom många av ämnesområdena i denna akademi — till exempel bebyggelse, energi, miljö, klimat och industriell utveckling.

Avdelningar

  1. Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik
  2. Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap
  3. Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Akademichef: Gunilla Mårtensson

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-11-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)