Miljöpsykologi

Forskningsprojekt och fokusområden

Inom området miljöpsykologi och tillämpad psykologi studeras hur inomhusmiljön (buller, belysning, klimat, luftkvalitet) påverkar människors kognition (uppmärksamhet, minne, inlärning, problemlösning) komfort och upplevelser. Teori och metod hämtas från experimentell psykologi.

Forskning om miljöpsykologi

Kontakt

Mer information

Uppdrag- Kunskap till din tjänst

Personallista
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-09-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)