Industriell ekonomi

Välkommen till Industriell ekonomi. Hos oss finner du en dynamisk avdelning som präglas av tät samverkan med omgivande samhälle i utbildning och forskning.

Huvudämnet som du kan studera inom vår avdelning är Industriell ekonomi, som täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi.

Våra kurser fokuserar på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin, men det du får möjlighet att lära dig är relevant också inom andra verksamheter.

Enligt vår erfarenhet bildar våra delområden en lyckad kombination for angreppssätt och metoder som behövs för att ta itu med viktiga utmaningar i dagens företag. 

Var finns vi?

Våra arbetsrum finns i hus Munin (hus 11), på plan 4.  

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för
att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.
Därför etableras CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.
CLIPs ambition:

  • Mötesplats för att utveckla människor och företag!
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logis- tik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften!
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området!

Se mer information om CLIP

Kontakt

Ämnesansvarig

Robin von Haartman, universitetslektor
026-64 89 75
robin.vonhaartman@hig.se

Personallista Industriell ekonomi

Muhammad Abid, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648183
 Mobil: -
 E-post: muhammad.abid@hig.se
 Rum: 11:436

Jamila Alieva, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-770 93 76
 E-post: jamila.alieva@hig.se
 Rum: 11:317

Bo-Lennart Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648495
 Mobil: -
 E-post: bo.lennart.andersson@hig.se
 Rum: 11:434

Maria Barreiro Gen, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-483 21 17
 E-post: maria.barreiro@hig.se
 Rum: 11:436

Lars Bengtsson, Prorektor
 Avd: Avdelningen för ledningsstöd och planering
 Telefon: 648197
 Mobil: 070-631 23 91
 E-post: lars.bengtsson@hig.se
 Rum: 21:417

Lars Bengtsson, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648802
 Mobil: 070-631 23 91
 E-post: lars.bengtsson@hig.se
 Rum: 11:432

Chris Dominic, Universitetslektor Logistik
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-160 90 54
 E-post: chris.dominic@hig.se
 Rum: 11:438

Stefan Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648106
 Mobil: -
 E-post: stefan.eriksson@hig.se
 Rum: 11:433

Lea Fobbe, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-408 51 90
 E-post: lea.fobbe@hig.se
 Rum: 11:603a

Åsa Hadin, Lektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648848
 Mobil: 070-685 16 88
 E-post: asa.hadin@hig.se
 Rum: 11:509

Bengt Halling, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648824
 Mobil: -
 E-post: bengt.halling@hig.se
 Rum: 11:608a

Katarina Hansson Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648455
 Mobil: 070-766 04 22
 E-post: katarina.hansson@hig.se
 Rum: 11:443

Gunnar Herdin, Senior rådgivare
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 076-020 76 00
 E-post: gunnar.herdin@hig.se
 Rum: 11:438

Per Hilletofth, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 073-654 60 96
 E-post: per.hilletofth@hig.se
 Rum: 11:432

Amer Jazairy, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-313 67 36
 E-post: amer.jazairy@hig.se
 Rum: 11:608b

Rodrigo Lozano, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 073-461 83 56
 E-post: rodrigo.lozano@hig.se
 Rum: 11:439

Rose Marie Löf, Universitetsadjunkt
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648896
 Mobil: -
 E-post: rose-marie.lof@hig.se
 Rum: 11:442

Lars Löfqvist, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648742
 Mobil: 070-005 15 30
 E-post: lars.lofqvist@hig.se
 Rum: 11:438

Göte Olsson, Professor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: gote.olsson@hig.se
 Rum: 11:317

Sarah Philipson
 Avd: Företagsekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-711 12 00
 E-post: sarah.philipson@hig.se
 Rum:

Kaisu Sammalisto, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-608 13 33
 E-post: kaisu.sammalisto@hig.se
 Rum: 11:438

Gabrielle Streit, Utbildningsadministratör
 Avd: Kurs- och programadministration
 Telefon: 648813
 Mobil: -
 E-post: gabrielle.streit@hig.se
 Rum: 12:218

Lennart Söderberg, Projektledare
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: -
 E-post: lennart.soderberg@hig.se
 Rum: 11:416

Melis Temel, Doktorand
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-751 19 63
 E-post: melis.temel@hig.se
 Rum: 11:317

Robin von Haartman, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648975
 Mobil: 073-241 49 39
 E-post: robin.vonhaartman@hig.se
 Rum: 11:440

Ola Wiklund, Projektsamordnare-KTP
 Avd: Akademin för teknik och miljö
 Telefon:
 Mobil: 070-541 27 00
 E-post: ola.wiklund@hig.se
 Rum: 13:205

Afnan Zafar, Postdoktor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon:
 Mobil: 070-973 48 32
 E-post: afnan.zafar@hig.se
 Rum: 11:317

Ming Zhao, Universitetslektor
 Avd: Industriell ekonomi
 Telefon: 648817
 Mobil: 073-082 29 06
 E-post: ming.zhao@hig.se
 Rum: 11:445
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)