Industriell ekonomi

Välkommen till Industriell ekonomi. Hos oss finner du en dynamisk avdelning som präglas av tät samverkan med omgivande samhälle i utbildning och forskning.

Huvudämnet som du kan studera inom vår avdelning är Industriell ekonomi, som täcker delområden logistik, innovation, organisation, kvalitet och industriell miljöekonomi.

Våra kurser fokuserar på aktuella problem, strategier och aktiviteter inom industrin, men det du får möjlighet att lära dig är relevant också inom andra verksamheter.

Enligt vår erfarenhet bildar våra delområden en lyckad kombination for angreppssätt och metoder som behövs för att ta itu med viktiga utmaningar i dagens företag. 

Var finns vi?

Våra arbetsrum finns i hus Munin (hus 11), på plan 4.  

CLIP - centrum för logistik och innovativ produktion

Logistik och innovativa produktionslösningar blir allt viktigare för
att förbättra konkurrensförmågan och effektiviteten i företag och organisationer.
Därför etableras CLIP, ett FoU centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle.
CLIPs ambition:

  • Mötesplats för att utveckla människor och företag!
  • Erbjuda regionen tillgång till excellent kompetens inom logis- tik och innovativa processer för att stärka konkurrenskraften!
  • Möjliggöra en större rekryteringsbas inom området!

Se mer information om CLIP

Kontakt

Ämnesansvarig

Robin von Haartman, universitetslektor
026-64 89 75
robin.vonhaartman@hig.se

Personallista Industriell ekonomi

Muhammad Abid, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648183
 Mobil: +46707873917
 E-post: Muhammad.Abid@hig.se
 Rum: 11:436

Jamila Alieva, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648287
 Mobil: +46707709376
 E-post: Jamila.Alieva@hig.se
 Rum: 11:317

Bo Lennart Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648495
 Mobil: +46769410238
 E-post: Bo.Lennart.Andersson@hig.se
 Rum: 11:434

Maria Barreiro Gen, Universitetslektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648475
 Mobil: +46704832117
 E-post: Maria.Barreiro@hig.se
 Rum: 11:436

Lars Bengtsson, Professor
 Avd: Avd.för industriell ekonomi,industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648802
 Mobil: +46706312391
 E-post: lars.bengtsson@hig.se
 Rum: 21:417

Carina Dahlberg, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd.för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648429
 Mobil: +46702091336
 E-post: carina.dahlberg@hig.se
 Rum: 11:438

Chris Dominic, Universitetslektor Logistik
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648148
 Mobil: +46701609054
 E-post: Chris.Dominic@hig.se
 Rum: 11:438

Stefan Eriksson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648106
 Mobil: +46700171360
 E-post: Stefan.Eriksson@hig.se
 Rum: 11:433

Lea Fobbe, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648442
 Mobil: +46704085190
 E-post: Lea.Fobbe@hig.se
 Rum: 11:603a

Åsa Hadin, Lektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648848
 Mobil: +46724651286
 E-post: Asa.Hadin@hig.se
 Rum: 11:509

Bengt Halling, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648824
 Mobil: +46704850873
 E-post: Bengt.Halling@hig.se
 Rum: 11:608a

Katarina Hansson Andersson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648455
 Mobil: +46707660422
 E-post: Katarina.Hansson@hig.se
 Rum: 11:443

Gunnar Herdin, Senior rådgivare
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648234
 Mobil: +46724651226
 E-post: Gunnar.Herdin@hig.se
 Rum: 11:438

Per Hilletofth, Professor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648524
 Mobil: +46736546096
 E-post: Per.Hilletofth@hig.se
 Rum: 11:432

Amer Jazairy, Biträdande lektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626645074
 Mobil: +46724651200
 E-post: Amer.Jazairy@hig.se
 Rum: 11:608b

Rodrigo Lozano, Professor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648556
 Mobil: +46734618356
 E-post: Rodrigo.Lozano@hig.se
 Rum: 11:439

Rose-Marie Löf, Universitetsadjunkt
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648896
 Mobil: +46724651423
 E-post: Rose-Marie.Lof@hig.se
 Rum: 11:442

Lars Löfqvist, Universitetslektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648742
 Mobil: +46700051530
 E-post: Lars.Lofqvist@hig.se
 Rum: 11:438

Kaisu Sammalisto, Universitetslektor
 Avd: Avd.för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648794
 Mobil: +46706081333
 E-post: Kaisu.Sammalisto@hig.se
 Rum: 11:438

Melis Temel, Doktorand
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648488
 Mobil: +46707511963
 E-post: Melis.Temel@hig.se
 Rum: 11:317

Robin Von Haartman, Universitetslektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648975
 Mobil: +46724651274
 E-post: Robin.vonHaartman@hig.se
 Rum: 11:440

Afnan Zafar, Postdoktor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626645069
 Mobil: +46709734832
 E-post: Afnan.Zafar@hig.se
 Rum: 11:317

Ming Zhao, Universitetslektor
 Avd: Avd. för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik
 Telefon: +4626648817
 Mobil: +46724651260
 E-post: Ming.Zhao@hig.se
 Rum: 11:445
Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)