Temagruppen "Learning Studies" — Praxisnära forskning

i matematik

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2005 praxisnära forskning i matematik från förskola - till
högskoleperspektiv. Vår forskning har bland annat fokus på övergångsproblematiken i matematik från gymnasieskolan till högskolan, lärandesvårigheter i matematik, speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.

Några av våra nystartade forskningsprojekt avser att studera svenska och utländska studenters
begreppsuppfattningar i matematik och möjligheter och hinder för distanslärande i matematik. Vår
forskning har resulterat i ett nyetablerat samarbete med Söderhamns kommun. Syftet med detta projekt är att utveckla matematikundervisning på kommunens fyra högstadieskolor och öka andelen  elever som klarar kursplanens mål för årskurs nio i matematik.

Temagruppen "Learning Studies" — Praxisnära forskning i matematik är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och lärarutbildare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält vid Högskolan i Gävle. För närvarande har vi fyra forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

Vi samarbetar med den nordiska forskarskolan i matematikdidaktik (Nordic Graduate School of
Mathematics Education; se www.nogsme.no) och med lärarutbildningar i Joensuu och Jyväskylä
universitet i Finland. Vårt samarbete har lett till gemensam forskning och publikationer. Vi har också inlett ett forskningssamarbete och lärarutbyte med lärare i matematik inom lärarutbildningar vid North West University i Sydafrika. Det finns därmed goda möjligheter i temagruppen att få influenser från andra forskningsfält än de inhemska.

>> Läs mer här

Kontakta någon av temagruppens forskare:
Mirko Radic, mrc@hig.se
Iiris Attorps, ias@hig.se
Kjell Björk, kbk@hig.se

Temagruppens doktorander:Kerstin Bäckman, Marie Bergholm, Olov Viirman och Yukiko
Asami-Johansson

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2016-10-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)