Sök

Forskarpresentation

Edvard Nordlander

Forskarpresentation

Edvard Nordlander

Professor i elektronik

Forskningsämne: Elektroteknik

AKTUELL FORSKNING


LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Cortas Nordlander, M. & Nordlander, E. (2012). On the concept image of complex numbers. International journal of mathematical education in science and technology, 43 (5), 627-641. 10.1080/0020739X.2011.633629 [Mer information]

Böcker

Hansson, S., Nordlander, E. & Skogh, I. (red.) (2011). Teknikutbildning för framtiden : Perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. Stockholm: Liber. 224 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Nordlander, E. & Cortas Nordlander, M. (2016). Enkla regler för en komplex värld. Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 27-46. Länk [Mer information]
Nordlander, E. & Grenholm, J. (2016). Teknik i skolan – en utmaning för samhället. Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. S. 133-151. Länk [Mer information]
Nordlander, E. & Cortas Nordlander, M. (2013). The Noble Art of Problem Solving : A Critical View on a Swedish National Test. Technology Teachers as Researchers : Philosophical and Empirical Technology Education Studies in the Swedish TUFF Research School. Rotterdam: Sense Publishers. S. 101-117. [Mer information]
Nordlander, E. (2011). Vad tycker tekniklärarna?. Teknikutbildning för framtiden : Perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium. Stockholm: Liber. S. 90-102. [Mer information]
Cortas Nordlander, M. & Nordlander, E. (2009). Influence of Student’s Attitudes and Beliefs on the Ability of Solving Mathematical Problems with Irrelevant Information. Beliefs and attitudes in mathematics education : new research results. Rotterdam: Sense Publishers. S. 165-178. [Mer information]

Konferensbidrag

Grenholm, J. & Nordlander, E. (2015). Technology education for a girl? My daddy told me to!. . Länk [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2014). Talking about the future : What makes secondary-school students choose or avoid a technology career?. Technology Education : Learning for Life. Sydney, Australia: Griffith University. S. 87-95. [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2013). Girls and technology : Effects from a 6-year experiment. . [Mer information]
Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST education in Swedish preschool. . [Mer information]
Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST-utbildning i den svenska förskolan. . Länk [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2013). Om att använda fokusgrupper i forskningen. . [Mer information]
Grenholm, J. & Nordlander, E. (2011). Hur påverkar kön och etnicitet intresset för teknik hos grundskoleelever?. . Karlstad: Karlstads universitet. [Mer information]
Nordlander, E. & Cortas Nordlander, M. (2011). Problemlösning - Konsten att berätta en god historia. . [Mer information]
Bjelksäter, Y. & Nordlander, E. (2010). Is technology an attractive school subject? : A pilot study of the subject in theory and practice. Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education. Ljubljana, Slovenia: IRI UL. [Mer information]
Cortas Nordlander, M. & Nordlander, E. (2010). Komplexa tal är inte så komplexa!. . Stockholm: NCM. [Mer information]
Ahlbom, H. & Nordlander, E. (2010). Why choose a technical career?. Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education. Ljubljana, Slovenia: IRI UL. [Mer information]
Ahlbom, H., Ylva, B., Eva, H. & Edvard, N. (2009). Cooperative methods for investigating the influence of Swedish compulsory technology education on pupils’ attitudes to technology. PATT 22  (Pupils' Attitudes Towards Technology). [Mer information]
Ahlbom, H. & Nordlander, E. (2009). Inspirerar teknikämnet i den svenska grundskolan till högre teknikstudier?. . [Mer information]
Kingdon, P. & Nordlander, E. (2009). Methods to study the influence of recruiting campaigns on pupils’ notions of technology and technology education. Strengthening the Position of Technology Education in the Curriculum : Proceedings PATT 22 Conference. S. 270-278. [Mer information]
Nordlander, E., Grenholm, J. & Cortas Nordlander, M. (2009). Tekniklärares uppfattning om teknikämnet i den svenska grundskolan. . [Mer information]
Cortas Nordlander, M. & Nordlander, E. (2008). A Study of Students’ Ability to Solve Text-Based Mathematical Problems with Irrelevant or Superfluous Information. Mathematical Views, MAVI 14 : Strobl/Salzburg, Austria, May 2008. Länk [Mer information]
Nordlander, E., Grenholm, J. & Cortas Nordlander, M. (2008). Enkätundersökning av teknikämnets ställning i grundskolan. 9:e rikskonferensen ”Tekniken i skolan” : Norrköping, Sverige, April 2008. [Mer information]
Nordlander, E. & Grenholm, J. (2007). Hur påverkar kön och etnisk bakgrund intresset för tekniska studier?. Genusvetenskapligt symposium "Forskning och förändring: genusvetenskapen och dess konsekvenser" : Gävle, Sverige, November 2007. [Mer information]
Nordlander, E. & Grenholm, J. (2007). Teknikämnet i grundskolan : en lokal förstudie av teknikämnets roll i utbildning och samhälle. Første nordiske konferanse i Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning (NOFA 1) : Oslo, Norge, Maj 2007. [Mer information]
Bengtsson, O., Johansson, T., Nordlander, E. & Rydberg, A. (1999). Optimization of High-Voltage RF Power SiGe Transistors for Cellular Applications. High Power Microwave Electronics : Measurements, Identification, Applications, 1999. MIA-ME '99. Proceedings of the IEEE-Russia Conference. 10.1109/MIAME.1999.827839 [Mer information]
Johansson, T., Bengtsson, O., Nordlander, E. & Rydberg, A. (1999). RF-power SiGe transistors for cellular base stations: base profile design. RVK99. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)