Sök

Forskarpresentation

Zhao Wang

Foto taget på biogasanläggningen i Forsbacka 190117.Från vänster i bild: Komalsingh Rambaree (HiG), Sandra Wright (HiG), Agneta Sundström (HiG) och Zhao Wang (HiG).

Forskarpresentation

Zhao Wang

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

Mina arbetsuppgifter på miljöteknik består av framför allt undervisningar inom våra grundutbildningsprogram och även i förutbildning med fokus om grundläggande kemi. Dessutom är jag utbildningsledare till programmet Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp. I programmet behandlas vatten-, avlopps, och ev. avfallshantering som metoder, vilka syftar till att undvika miljöförstöring genom minimering av utsläpp samt ökad energi- och resursåtervinning. Undervisning och handledning sker också inom systemanalys och miljöbedömning av VA-system genom exempelvis materialflödeanalys (MFA) och multikriterieranalys (MKA). Utöver mitt intresse och tidigare forskningserfarenheter om molldering av elektrolyter på mikroskopisk nivå pågår en utveckling i forskningsområde om systemanalysinriktade VA-teknik.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Området är under utveckling och sådan forskning inom systeminriktad VA-teknik ska bedrivas med systemanalysmetoder som materialflödesanalys och multikriterieanalys prioriterade.

Avfalls- och resurshantering

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)