Doktorander och projekt

Forskarskolan har tolv doktorander anställda hos näringslivet. Här presenterar vi kort projekten och vad forskningen handlar om på en översiktlig nivå.

Knutna band symboliserar samverkan i forskarskolan.

Forskarskolan är tvärvetenskaplig vilket betyder att alla projekt och studier har fler än ett område som återkommer inom frågeställningarna. Utöver sin anställning är doktoranderna antagna hos något av lärosätena för sina doktorandstudier, där de även läser gemensamma kurser. 


Bilden illustrerar de band som knytits vid invigningen av forskarskolan: lärosäten, KKS, näringslivet och forskningsfrågorna.


Doktorander, näringslivspartners och projekten inom forskarskolan

AB Stora Tunabyggen

och Fastighets AB Hushagen, Prefament Söderham AB samt Fiskarhedenvillan AB
Doktorand: Johanna Mattson
Forskningsområde: Forskningen handlar om hur privata och offentliga aktörer inom fastighetssektorn kan arbeta tillsammans för hållbarhet samt hur företag på nya sätt kan arbeta med partnerskap, affärsmodeller och ägardirektiv för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

Borlänge Energi AB

Doktorand: Maria Sandström
Forskningsområde: Vid omställningen till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle förutspås elkonsumtionen öka och mer förnybar elproduktion installeras, något som innebär utmaningar för elnäten. Forskningen kommer att beröra kapacitetsproblematik i elnäten och hur man kan utnyttja elnäten mer effektivt.

Borlänge kommuns förvaltnings AB

Doktorand: Sara Svensson
Forskningsområde: Doktorandprojektet ska studera organisatoriska förutsättningar att inom ett stadsutvecklingsprojekt hantera en komplex fråga som segregation med ett holistiskt och tvärsektoriellt angreppssätt. Organisationens betydelse för att som stadsplanerare kunna hantera segregationsfrågan i relation till andra planeringsfrågor och i dialog med kommunens invånare, kommer att belysas i delstudier. En fallstudie genomförs av stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen i Borlänge kommun.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Doktorand: Mohammadjavad Parsa Javadi
Forskningsområde: Projektet inkluderar ny digital teknik för att öka energieffektivitet hos byggnader samt hur inomhusklimat kan styras för att möta behoven hos människor som vistas i byggnaderna. Forskningen har fokus på sociotekniska möjligheter samt svårigheter för flexibilitet för folk som använder byggnaderna, med aspekter som digitalisering och social hållbarhet att beakta.

Gävle stadshus AB

Medverkande är Gävle Kommun övergripande planering, Gavlefastigheter i Gävle Kommun AB, Gävle Parkeringsservice
Doktorand: Tarina Levin
Forskningsområde: Projektet fokuserar på att öka kunskapen om samspelet mellan fysisk stadsplanering och design, användarnas upplevelser och social hållbarhet. Olika typer av stadsmiljöer studeras för att se hur design och process påverkar människor som besöker platserna, arbetar och bor där.

Gävle stadshus AB

Medverkande är Gävle Kommun övergripande planering, Gavlefastigheter i Gävle Kommun AB, Gävle Parkeringsservice
Doktorand: Caroline Nilsson
Forskningsområde: Syftet med doktorandprojektet är att bidra till ökad kunskap kring digitalisering och AI inom samhällsbyggnadsprocessen. Målet är att bidra till ökad social hållbarhet och mer användarvänlig fastighetsinformation som också inbegriper ökad förmåga att möta olika former av kriser och störningar av kritisk infrastruktur.

Gästrike Vatten

Doktorand: Malin Andersson
Forskningsområde: Klimatförändringar och urbanisering gör att både vattenbrist och översvämningar blir vanligare. Projektet handlar om hur man kan utforma resilienta VA-system för att säkerställa vattentillgång; exempelvis återanvändning av vatten, decentraliserade/ centraliserade system, stadsplanering efter vattenresurser.

IBG – Independent Business Group

Doktorand: Aishwarya Raghunatha
Forskningsområde: I projektet studeras framtidens varuleveranser med drönare i urban miljö. Även säkerhet ingår i studien liksom miljömässig och energimässig påverkan med sådana nya logistiksystem. Ett naturligt inslag blir även AI eftersom drönarna planeras att framföras förarlöst.

Knivsta Kommun

Doktorand: Ylva Gullberg
Forskningsområde: Vid Alsike fastighets AB studeras den stora utbyggnationen i Knivsta kommun. I doktorandprojekt berörs bland annat hur helt nya stadsdelar kan skapas och vilka lösningar som då är de mest hållbara valen. I vissa fall tangerar möjligheterna det rent futuristiska som fastigheter utan direkt anslutning till avloppsnätet.

Kopparstaden AB

Doktorand: Thomas Jungell
Forskningsområde: Framtidssäkrade byggnader och livsmiljöer där ambitionen är att identifiera ”det optimala flerbostadshuset och dess omgivning ur ett hållbarhetsperspektiv” (ekonomiskt, ekologiskt och socialt).

Mälarenergi AB

Doktorand: Karin Ahlström
Forskningsområde: En koncernledning studeras: hur de sätt kollektivt ansvar praktiseras för strategisk förändring över tid. Krav på omställning är konkret och uttalat beroende på global digitalisering, klimatförändring, förändring lagstiftning och säkerhetsläget med flera faktorer. Hur förändringsplaner ska realiseras utan att leveranser av grundläggande nyttigheter till medborgare och företag i kommunen äventyras är en utmaning.

SweGreen AB

Doktorand: Sepher Mosavi
Forskningsområde:Hur digitalisering, naturbaserade lösningar och teknik påverkar effektiviteten i grundläggande urbana infrastrukturer för bland annat energi, VA och livsmedel. Tillämpningen är odling integrerad i byggnad.


Forskarskolans tolv doktorander, personporträtt.
Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)