Sök
Maria Sandström

Maria Sandström

Doktorand i forskarskolan Future-Proof Cities

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Lärosäte: Högskolan i Dalarna

Forskningsområde

Vid omställning till ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle förutspås elkonsumtionen öka och mer förnybar elproduktion installeras, något som innebär utmaningar för elnäten. Forskningen kommer att beröra kapacitetsproblematik i elnäten och hur man kan utnyttja elnäten mer effektivt.

Verksamhet: AB Borlänge Energi
Verksamhetens hemsida: https://www.borlange-energi.se/
Handledare hos företaget: Peter Johansson & Jonas Angel, Borlänge Energi Elnät

Huvudhandledare

Erik Dotzauer

Erik Dotzauer
adj.professor, Energisystem Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

Chris Bales, Högskolan Dalarna

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)