Forskarskolan Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete  med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

Nyheter

 

Grattis till vår nya licentiat Martin Warneryd!

8 juni 2020, Högskolan Dalarna

 

 

Grattis till doktorshatten Corey!

8 september 2020, Högskolan Dalarna

 

Grattis till doktorshatten Lukas!

10 september 2020, Mälardalens högskola, Västerås

 

Corey Blackman försvarar sin doktorsavhandling

Corey Blackman vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Evaluation of Modular Thermally Driven Heat Pump Systems” den 8 september 2020 klockan 9.15 på Högskolan Dalarna.


Betygsnämnden består av lektor Zacharie Tamainot-Telto, University of Warwick, professor Ulrike Jordan, Kassel University och professor Andrew Martin, KTH. Opponent är professor Christian Schweigler, Munich University of Applied Sciences.

Fulltext avhandling

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 september 2020.

Uppge om du vill delta på plats i salen (sal 322 vid Campus Borlänge, Rödavägen 3, Borlänge) eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!

Text

Lukas Lundström försvarar sin doktorsavhandling

Lukas Lundström vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin doktorsavhandling ”Probabilistic Calibration of Building Energy Models” den 10 september klockan 10 (lokal Milos) på Mälardalens högskola i Västerås. Det går också att följa detta digitalt via Zoom.

Betygsnämnden består av professor Natasa Nord, Norwegian University of Science and Technology, professor Joakim Widén, Uppsala universitet och professor Sture Holmberg, KTH. Opponent är professor Angela Sasic, Chalmers tekniska högskola.

Fulltext avhandling

Anmälan för att delta digitalt

Om du vill delta som åhörare vid disputationen via Zoom, anmäl dig till Lukas.Lundstrom@kfast.se.

Välkommen!

Jessika Steen Englund försvarar sin licentiatuppsats

Jessika Steen Englund vid Akademien för teknik och miljö försvarar sin licentiatuppsats "Prediction of Energy Use of a Swedish Secondary School Building - Building Energy Simulation, Validation, Occupancy Behaviour and Potential Energy-Efficiency Measures" den 25 september kl 13:00 i sal 99:133 vid Högskolan i Gävle.

Seminariet kommer att sändas via zoom: https://hig-se.zoom.us/j/69771379232

 

Fulltext avhandling


Betygsnämnd: Opponent Tomas Persson docent, tekn dr, univ. lektor inom energiteknik vid Högskolan Dalarna.

Ordförande och examinator är Professor Björn Karlsson vid Högskolan i Gävle.

Fulltext avhandling

Anmälan

Om du vill delta som åhörare (sal 99:133) vid licentiatseminariet, anmäl dig till Eva Wännström, ewm@hig.se senast den 18 september 2020.

Välkommen

Licentiatseminarium för Martin Warneryd

Martin Warneryd försvarar sin licentiatuppsats i energi- och miljöteknik

Martin Warneryd försvarar sitt licentiatarbete “ The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid” den 8 juni klockan 9.15 på på Högskolan Dalarna.

Betygsnämnd: Docent Cajsa Bartusch, Uppsala universitet och doktor Frank Fiedler, Högskolan Dalarna. Opponent är Tomas Kåberger, affilierad professor vid Environmental Systems Analysis/Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 juni 2020.

Uppge om du vill delta vid Högskolan Dalarna i Borlänge eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.

Välkommen!


Slutseminarium för Ricardo

Ricardo Ramirez Villegas, doktorand inom Reesbe vid Högskolan i Dalarna och Byggpartner AB, håller slutseminarium tisdagen den 3/3 2020 kl 09:00-10:30 via zoom.

https://hig-se.zoom.us/j/784831714

Avhandlingens arbetstitel: ”Energy efficient renovation from a life cycle perspective – A Swedish case study”

Forskarutbildningsämne: Energisystem

Extern granskare: universitetslektor Sofia Lidelöw, Luleå Tekniska Universitet

Huvudhandledare: prof. Ola Eriksson, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: prof. Thomas Olofsson, Umeå Universitet

Seminariet hålls på engelska.

Seminariet inleds med en presentation av avhandlingsarbetet under c:a 20 minuter. Därefter leder den externa granskaren en kritisk diskussion med doktoranden under 30-45 minuter. Resterande del av seminariet (minst 30 minuter) är öppet för frågor och synpunkter från i första hand forskningsledaren, ämnesansvarig och ämnets professorer och i andra hand övriga deltagare.

Välkomna!


Publicerad av: Eva Wännström Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)