Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett tematiskt ämne som med begrepp, teorier, metoder och modeller beskriver och besvarar frågor som är relaterade till sambanden mellan miljö, människa och teknik.

Forskningsprojekt

Pågående

BIG project - Bättre livskvalitet med Integrerande GIS
BIOVÄX
GENIUS
Miljökrav, Energianvändning och Klimatpåverkan – en studie av samband och möjligheter
Systemanalys av vätgaslösningar


Avslutade
Augmented Urbans
Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller
Creating aligned studies in Resource Efficiency (Crea-RE)
Ratt-x
ZEUS

Forskare

Barthel, Stephan, professor
Colding, Johan, professor
Giusti, Matteo, forskare
Haga, Andreas, lektor
Hillman, Karl, lektor
Högberg, Anna, adjunkt
Lindeberg, Sofie, adjunkt
Ljung, Robert, lektor
Norrman Ericsson, Ola, professor
Samuelsson, Karl, postdoktor
Silvestro, Daniele, forskare
Soam, Shveta, forskare
Sörqvist, Patrik, professor
Wallhagen, Marita, lektor
Wang, Zhao, lektor

Doktorander

Arfan, Muhammad
Brändström, Johan
Carlos Pinedo, Sandra
Dharmala, Nikhilesh
Gullberg, Ylva
Johansson, Lisen
Jungell, Thomas
Kovac, Elvedin
Levin, Tarina
Linder, Noah
Nilsson, Caroline
Schewenius, Maria
Zandén Kjellén, Peder