Matematik och statistik

Forskning vid avdelningen för matematik och statistik

Forskare

Matematik

Matematisk statistik

Xiaoqin Wang

Hang Zettervall

Li-Fang Xu

Robert Algervik

Matematikdidaktik

Iiris Attorps

Olov Viirman

Yukiko Asami Johansson

Helena Lindström

Sören Hector

Mirko Radic


Forskare utan egna presentationssidor

Johan Bring
FD, Docent i statistik, Adjungerad professor

Johan Bring bedriver forskning bl.a. inom ramen för ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet.
Detta projekt fokuserar på beräkning av sammanfattningsmått. Exempel på tillämpningsområden är livskvalitetsmätningar, offentlig upphandling, rankinglistor och indexberäkningar.

>> Decision, Risk and Policy Analysis
>> Kontakta Johan Bring

Kontakt

Iiris Attorps, professor
Tel: 026-64 87 86
E-post: Iiris.Attorps@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-08-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)