Herobild

Urban Studio

Urban Studio är ett dynamiskt och tvärvetenskapligt forskningsprogram inom hållbar stadsutveckling. Forskningsprogrammet har sin bas vid Högskolan i Gävle.

Studion producerar nya forskningsfronter med visionen att öka mänskligt välbefinnande under rådande urbanisering samtidigt som livskraften hos ekosystemen och biosfären stärks. Studion strävar efter samverkan även med aktörer utanför akademin för att mer direkt positivt bidra med en hållbar stadsutveckling.

Nyheter

Seminarium - Hållbar stadsutveckling

Den 3 oktober bjuder vi in till ett seminarium organiserat av det strategiska forskningsområdet Hållbar stadsutveckling. Hör bland annat om ett nytt forskningsprogram om social-ekologisk stadsbyggnad, hur energiåtervinning för ett växthus går till, hur Gävle Kommun planerar framåt och om det uppmärksammade samarbetet med Gavlegårdarna. Anmäl senast 23 september.

Megastäder orsakar skövlad regnskog

2019-09-05 - Den globala urbaniseringen har en koppling till skövlingen av regnskogen i Brasilien, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte

2019-05-10 - Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den i framtiden, säger Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Nu kommer Östersjögrannarna för att se omvandlingen av Nordost

2019-05-02 Stadsplanerare och forskare från grannländerna runt Östersjön kommer nu för att se hur vi arbetar med Gavlegårdarna för mer hållbara bostadsområden, säger Marita Wallhagen, arkitekt och biträdande universitetslektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Koncentrera inte stadens folkflöden för mycket

2019-04-23 Koncentreras för många människor till samma plats finns en stor risk att stress och jäkt förtar det positiva, säger Karl Samuelsson, doktorand i miljöteknik vid Högskolan i Gävle.

Forskare vid Högskolan i Gävle: "Gör inte socialekologi till ett modeord bland andra"

2019-02-15 - 60 procent av de vetenskapliga artiklar vi tittade på använde begreppet utan att definiera vad de menade med det och då blir det bara ett modeord eller ”buzzword” och det är ingen som vinner på det, säger Johan Colding, som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Nyheter 2018

HiG-podden: Noah vill knuffa oss i rätt riktning

2018-11-29 Vi vet att vi gör fel, ändå gör vi det. För att komma åt de utmaningar vi står inför när det gäller att få vår värld att räcka längre så krävs det förändringar i vårt beteende. Det här är temat i nya avsnittet av HiG-podden.

Nya megastäder för 2.7 miljarder människor till 2050

2018-11-28 Urban Studio vid Högskolan i Gävle är huvudtalare vid Sveriges viktigaste mötesplats för smarta städer. Jag och Stephan Barthel kommer att ta upp alla utmaningar vi står inför då människan nu påverkar allt på hela planeten, säger Johan Colding som är forskningskoordinator vid Urban Studio.

Vi förstår miljöproblemen men vi ändrar oss inte

2018-11-15 - Hållbarhetsutmaningarna bottnar i ett mänskligt beteende som måste förändras, att skapa den beteendeförändringen, säger Noah Linder doktorand i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Johan Colding om Urban Studio

2018-11-06 - Jag tror att Högskolan i Gävle och Urban Studio inom några år är internationellt känd som ett av de främsta lärosätena för hållbart stadsbyggande, säger Johan Colding som är docent i naturresurshushållning.

HiG-podden: Johan Colding vill flytta in naturen i staden

2018-10-26 - Klimatförändringarna börjar sätta sina spår i vår omgivning. En som forskar kring hur vi kan göra våra städer mer motståndskraftiga är Johan Colding, docent i naturresurshållning.

Hur smart är egentligen den smarta staden?

2018-10-24 - Vi vill visa hur man kan bygga smarta städer bättre, där man tar mer hänsyn till naturens villkor, för inget är så smart som naturen, säger Johan Colding, forskare vid Urban Studio, Högskolan i Gävle.

Jason Pomeroy tar historien in i framtiden

2018-10-16 The Secretariat, Rangoon, en gång centrum för den brittiska kolonialadministrationen i Burma. Den unge världsberömde arkitekturprofessorn från Singapore, visar hur man kan ta med den kunskap som finns i historiska byggnader in i framtiden. Välkommen till öppen föreläsning på Högskolan i Gävle 18 oktober.

Postdoktor i social-ekologisk design

2018-10-16 Vi söker en driven disputerad person inom området social-ekologisk design eller motsvarande.

Seminarium - Smart Cities in the Anthropocene

2018-10-16 Möt Stephan Barthel och Johan Colding samt flera framträdande namn kring hållbar stadsutveckling på detta två dagars seminarium där du har möjlighet att ställa frågor och diskutera kring ämnet.

Salamandrana som förändrade stadsbarnen

2018-08-28 - När stadsbarn fick ansvaret för att hjälpa utsatta salamandrar, förändrades barnens värderingar och känslor för naturen på djupet, säger Stephan Barthel, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Urban Studio i media

Gefle Dagblad - Ätbara blommor och vilda ängar för hyresgästerna i Hemsta

2019-09-16 Gefle Dagblad skriver om hur Marita Wallhagen, arkitekten vid Urban Studio hjälper det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna att skapa bättre utemiljöer där både människor och insekter är glada.

Forskning.se - Därför behövs grönområden på förskolan

2019-08-27 Forskning.se skriver om att Matteo Giusti, forskare vid Urban Studio, visar hur man kan få barn att känna en samhörighet med naturen och att de då också blir mer benägna att vilja skydda den och arbeta med naturfrågor i framtiden.

Kontakt

Föreståndare

Stephan Barthel

stephan.barthel@hig.se

076-360 57 05

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-09-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)