Forskarpresentation

Amer Jazairy

Forskarpresentation

Amer Jazairy

Biträdande lektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Jag är biträdande lektor inom industriell ekonomi med fokus på hållbar logistik. Jag är också medlem i CLIP - Center for Logistics and Innovative Production. En av de viktigaste frågorna som jag strävar efter är varför inte logistiknätverk, i deras inköp och tillhandahållande av roller, kan uppnå långsiktiga miljömässiga hållbarhetsmål med tanke på den ökande globala uppmärksamheten och överflödet av teknologier som stöder dem i detta syfte?

Jag använder kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka de institutionella sammanhang där både logistikköpare och leverantörer verkar, tillsammans med deras köpar-leverantörsdynamik och interaktioner, i syfte att avslöja mekanismerna för att underlätta olika gröna logistikmetoder - samtidigt som jag håller ett öga med traditionell logistik. prestandamätningar. Jag är också intresserad av att integrera områdena offshore outsourcing, samarbetsmekanismer, e-handel, cirkulär ekonomi och digitalisering i min logistikforskning.

AKTUELL FORSKNING

  • Offshore outsourcing av logistiktjänster
  • Inköpsprocessen för grön logistik
  • Samarbetsmekanismer för grön logistik
  • Avvägningar mellan traditionell och grön logistikprestanda
  • Utforska digitaliseringsverktyg för grönare logistiknätverk
  • Den svenska gröna logistikmarknaden

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jazairy, A. & von Haartman, R. (2021). Measuring the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics throughout the logistics purchasing process. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (1), 25-47. 10.1108/IJPDLM-08-2019-0237 [Mer information]
Jazairy, A., von Haartman, R. & Björklund, M. (2021). Unravelling collaboration mechanisms for green logistics : the perspectives of shippers and logistics service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 10.1108/IJPDLM-09-2019-0274 [Mer information]
Jazairy, A. (2020). Aligning the purchase of green logistics practices between shippers and logistics service providers. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 82. 10.1016/j.trd.2020.102305 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2020). Analysing the institutional pressures on shippers and logistics service providers to implement green supply chain management practices. International Journal of Logistics, 23 (1), 44-84. 10.1080/13675567.2019.1584163 [Mer information]
Jazairy, A., Lenhardt, J. & von Haartman, R. (2017). Improving logistics performance in cross-border 3PL relationships. International Journal of Logistics, 20 (5), 491-513. 10.1080/13675567.2017.1306036 [Mer information]

Doktorsavhandling

Jazairy, A. (2020). Engaging in green logistics: An eye on shippers, logistics service providers, and their interactions. Diss. (sammanfattning), 2020. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 150 s. (TRITA-ITM-AVL 37) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

von Haartman, R. & Jazairy, A. (2020). Analysing the trade-off between lower emissions and cost efficiency in logistics : Results from a Swedish large-scale survey. . [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Assessing the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics practices along the logistics purchasing process. . [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Do relationships matter? Linking the advancement of shipper-logistics service provider relationships with green logistics implementation. Proceedings of the 26th EurOMA conference. [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2017). Drivers for sustainability conducts in shipper-3PL relationships: an exploratory analysis. Proceedings of the 4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum. [Mer information]
Jazairy, A. (2017). Harmonising the purchase of green logistics services between shippers and logistics service providers. Proceedings of the 24th EurOMA conference. [Mer information]
Jazairy, A., Lenhardt, J. & von Haartman, R. (2016). How to start up TPL relationships within offshoring contexts. Proceedings of the 23rd EurOMA conference. [Mer information]

Licentiatavhandling

Jazairy, A. (2018). Exploring shippers, logistics service providers and their relationships in facilitating green logistics. Lic.-avh. (sammanfattning), 2018. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 59 s. (TRITA-ITM-AVL 2018:5) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)